Viewing posts categorised under: Aktuality

Export pre ÚKSÚP

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality


Radi by sme vás informovali, že od 16.1.2020 je možné exportovať zo softvéru Skeagis – hlásenie spotreby hnojív, objemu skladovacích kapacít hnojív, počtu hospodárskych zvierat a spotreby prípravkov na ochranu rastlín do aplikácie ÚKSÚP.  Toto hlásenie je potrebné zaslať najneskôr do 14.2.2020.

Upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj nulové hlásenie, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne hnojivá, žiadne prípravky na ochranu rastlín, ani pomocné prípravky!

Ak máte  pochybnosti o správnosti vášho postupu, potrebujete pomoc alebo sa len chcete uistiť, že vaše hlásenie bude správne vyplnené pozrite si webinár, ktorý sme pre vás pripravili k tejto téme.

Webinár vysielame v stredu 22.1.2020 o 10:00 hod.

Zabezpečte si:

<< min. 15 minútový časový priestor,

<< slúchadlá k stolovému PC.

Čo je obsahom webinára?

  << ako zosúladiť číselníky v Skeagise s elektronickým formulárom,

  <<   ako upraviť  a doplniť údaje priamo  v elektronickom formulári,

<< ukážka doplnených legislatívnych kontrol pred odoslaním údajov z programu Skeagis,

<< ako zálohovať odoslané údaje,

<< priestor na vaše otázky.

Čítať ďalej

Webinár k Vyhláške č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

V zmysle vyhlášky 172/2018 Z. z. je subjekt prenajímajúci poľnohospodársku pôdu povinný do 31.1. 2020
odovzdať okresnému úradu Prílohu č. 3 k uvedenej vyhláške. Výkaz
sumárnych údajov z evidencie nájomného je možné vytlačiť priamo zo
softvéru Skeagis – modul Nájomné zmluvy.

K uvedenej téme sme pripravili webinár, ktorý sme vysielali v stredu 15.1.2020.

V prípade, že ste si živé vysielanie nestihli pozrieť, nájdete webinár priamo  v softvéri Skeagis v hlavnom menu Pomoc – Webináre.

Dozviete sa:

 • Čo je predmetom  prílohy č. 3 vyhlášky 172/20018 Z. z.
 • Aké nastavenia zvoliť v programe Skeagis pre správne vyplnenie prílohy č. 3 vyhlášky
       172/20018 Z. z.
 • Aké faktory môžu ovplyvniť správnosť uvedených údajov.
 • Na čo si dať pozor pri tlači  požadovanej prílohy.

Súčasťou webináru sú aj odpovede na vaše otázky k danej téme.

Čítať ďalej

Hotline počas vianočných sviatkov

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu  v uplynulom roku. Urobíme všetko preto, aby náš softvér  a nami  poskytnuté služby uľahčili Vašu prácu aj v roku 2020.

Budeme tu pre Vás aj v pracovných dňoch počas vianočných sviatkov  v obmedzenom režime v čase od 8:00 – 12: 00 hod.

23.12.2019  – pondelok

27.12.2019 – piatok

30.12.2019 – pondelok

3.1.2020   – piatok

Od 7.1.2020 pracujeme v štandardnom režime.

Čítať ďalej

Plánovaná odstávka HOTLINE

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Plánovaná odstávka HOTLINE

Vážený zákazník,

 

dovoľte nám informovať Vás o plánovanej  odstávke  HOTLINE, ktorá sa uskutoční dňa

12. 06 .2018.

 

 

Tento deň Vám pracovníci spoločnosti SKEAGIS, s. r. o. nebudú k dispozícii.

 

V ostatných dňoch funguje HOTLINE v štandardnom režime:

 

Po – Pi: od 7:30 – 15:30 hod.

Čítať ďalej

Hot line – digitálna podateľňa

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Hot line – digitálna podateľňa

Špeciálny hotline 043/ 2851 595 v pracovných dňoch od 7.30 – 17.00 hod a počas víkendov a sviatkov od 8.00 – 12.00 hod 

Vážený partner,

Radi by sme vás informovali, že k  modulu Digitálna podateľňa sme pripravili špeciálnu hot line linku 043/2851 595   a sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.30 – 17.00 hod.

Technickú podporu budeme na uvedenom čísle poskytovať aj počas  víkendov v čase 8.00 – 12.00 hod

O zmenených časoch počas víkendov Vás budeme informovať na našej stránke www.skeagis.sk

 

Využitím modulu Digitálna podateľňa získate:

 • nástroje na prípravu grafickej prílohy k žiadosti o priame platby :
 • zakreslenie zárastov, neužívaných plôch, zakreslenie parciel
 • zakreslenie hraníc pozemkov, ktoré užívate so susedom (aby ste sa vyhli prekrytom) a ich vzájomné odsúhlasenie so susedom
 • možnosť prípravy podkladov pre drobných farmárov
 • aktualizácia ortofotosnímok zobrazením z pôdneho portálu
 • aktualizácia ortofotosnímok z portálu google maps
 • odoslanie žiadostí do GSAA a spätné načítanie vygenerovaných výmer KD a ANC do tabuľkovej časti žiadostí o priame platby
 • zakresľovanie hraníc malých susedov a zasielanie hraníc do GSAA
 • upozornenie na prekryty počas celého roka (aj po odovzdaní žiadostí o priame podpory)
 • aktualizácia LPIS kedykoľvek v roku. LPIS budete môcť použiť aj pre tvorbu nájomných zmlúv
 • kontrola prípadných prekrytov so subjektami, ktoré budú zakresľovať priamo do GSAA pred uzavretím kampane
 • zakresľovanie podkladov v súradnicovom systéme kompatibilnom s GSAA (JTSK)
 • možné prepojenie s agronomickou evidenciou.

 

V prípade, že nemáte zakúpený modul Digitálna podateľňa a rozhodnete sa o jeho kúpu, urobte tak čo najskôr. Maximálne do 5. mája 2018. Po tomto termíne už nebudeme prijímať objednávky.

Odporúčame  zaslať  pripravené, nefinálne, podklady do GSAA, potvrdiť tlačidlom „zobraziť HU“  zaslané plochy, tak aby ich videli ostatí používatelia GSAA. Pripravené podklady môžete zasielať do GSAA niekoľkokrát, zostane zachovaná posledná zaslaná verzia.

Prajeme veľa úspechov.

Čítať ďalej

Vyhodnotenie podávania Žiadostí o priame podpory 2017 a príprava na kampaň 2018 so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Vyhodnotenie podávania Žiadostí o priame podpory 2017 a príprava na kampaň 2018 so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu

Dobrý deň!
V mene spoločnosti SKEAGIS, s.r.o. ktorá ponúka komplexné služby v oblasti informačných systémov najmä pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby, si Vás dovoľujeme pozvať na odbornú konferenciu s názvom

Vyhodnotenie podávania Žiadostí o priame podpory 2017 a príprava na kampaň 2018 so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu

Konferencia je určená pre vrcholový manažment poľnohospodárskych subjektov – predsedov, riaditeľov, konateľov a ekonómov.

Na konferencii budú lektorovať zástupcovia štátnych organizácií – PPA, MP SR, ÚKSÚP, VÚPOP. Konferencia sa uskutoční 5. – 6. decembra 2017 – Hotel Patria Vysoké TatryBližšie informácie o priebehu konferencie, mieste jej konania a účastníckom poplatku uvádzame na našej stránke: www.skeagis.sk alebo v pozvánke so záväznou prihláškou. V prípade záujmu zúčastniť sa na konferencii, vyplňte prosím záväznú prihlášku a odošlite ju spätne na adresu obchod@skeagis.sk V prípade otázok či nejasností nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

Čítať ďalej

Podávanie žiadostí o priame platby z modulu Digitálna podateľňa

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Podávanie žiadostí o priame platby z modulu Digitálna podateľňa

Vážený obchodný partner,

 

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste sa pre podanie žiadosti o priame platby rozhodli použiť program Skeagis. Aj vďaka Vám bolo prostredníctvom programu Skeagis spracovaných bezmála pol milióna hektárov, čo predstavuje približne 30% plochy všetkých potvrdených žiadostí v systéme GSAA.

 

Vieme, že uplynulé dni boli pre mnohých vyčerpávajúce a náročné. Zakresľovanie užívaných plôch znamenalo veľkú zmenu v zaužívaných postupoch. Aj preto sme sa snažili vyjsť Vám v ústrety posilnením telefonickej podpory na 14 operátorov a rozšírením časov hotline aj na víkendy. O veľkom záujme svedčí viac ako 5.000 obslúžených hovorov a – bohužiaľ – aj časté obsadenie všetkých našich liniek.

 

Veríme, že naše riešenia boli pre Vás prínosom, o čom svedčí aj pozitívna spätná väzba od Vás:

 

 
Dobrý deň, v prvom rade by sme sa Vám chceli poďakovať za spoluprácu. Oceňujeme to, že ste boli promptní pri riešení problémov, ktoré sa vyskytli v danej situácii. Bolo to na profesionálnej úrovni. Čo sa týka pripomienok, uvítali by sme lepšie prepojenie s podobnými programami a celkovo aj s GSAA. Do budúceho roka by nás veľmi potešilo, keby sa dalo zakresliť rozširovanie hraníc aj mimo LPISu (podnet na aktualizáciu), čo naše firmy určite využijú a veľmi by nám to pomohlo. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že sa mi vo vašom programe Skeagis pracovalo ľahšie ako v programe GSAA, nakoľko sme jednu firmu nevedeli vo vašom programe spracovať. Celkovo váš program a spoluprácu s vami hodnotíme kladne.

Ing. Ľubomír Miadok a Silvia Dóšová

Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov

 

 Chcem sa poďakovať za spoluprácu, program Skeagis je jednoduchší ako GSAA. Pani Kleinovej veľká vďaka za dvíhanie telefónu a rady. 

Peter Lepeták 

Roľnícke družstvo BIJACOVCE

 

 


 

Maximálna spokojnosť… 

AGROSPOL Poľnohospodárske družstvo Čierne Pole

 

 


 

Ďakujem za pomoc. Bez Vašej pomoci by mi to asi trvalo oveľa dlhšie. 

Breja Pavol

Poľnohospodárske družstvo v Dravciach

 

 


 

Jedným slovom super program, GSAA je oproti tomuto ako bábätko v plienkach. 

AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.

 

 


 

Ďakujem za spoluprácu a prajem veľa úspechov, pevné nervy a veľa trpezlivosti.

Ing. František Asztaloš

Ing. František Asztaloš – PRODAF

 

 


 

ĎAKUJEME tisíííííckráááát, všetci operátori boli milí, pokojní a hlavne až zázračne trpezliví. Usmernenie bolo vysoko profesionálne, odborné, fundované. Škoda, že sa tu nedá pripnúť „palec hore“ a 14 smajlíkov. 

Ing. Jana Barnová

RAPIF,  spol. s.r.o.

 

 


 

Dobré ránko. Osobne by som sa chcel poďakovať celému tímu Skeagis za uplynulé dni. Je to pravda že linky často boli obsadené, ale napriek tomu sa to dalo riešiť. Bolo treba iba trošku ostražitosti a trpezlivosti a dalo sa dovolať bez problémov. Ja osobne som mal dosť veľkú plochu na zakreslenie ale, bez Skeagis si to neviem ani predstaviť. EŠTE RAZ VĎAKA CELÉMU TÍMU. 

Agrodružstvo Rimavská Seč

 

 


 

Spoločnosť Skeagis, je pre mňa TOP firma. Operátori na hotline sú veľmi ochotní a vždy, keď sa mi vyskytol nejaký problém, riešili ho naozaj urgentne. Som veľmi rada, že som mohla spolupracovať s Vašou firmou a každému odporúčam spolupracovať s Vami, nakoľko ste firma s veľkými skúsenosťami a ochotnými zamestnancami. 

Silvia Kováčiková

Sisa Ranč s.r.o.

 

 


 

Ďakujeme za podporu a odborné poradenstvo a pomoc pri podávaní Jednotnej žiadosti za rok 2017, hlavne obrovská pomoc a urýchlenie podávania žiadostí cez GSAA, za promptné zriadenie hotline DP a ochotu pomôcť a poradiť, zaškoliť nás v prípravnej fáze. Možno až teraz oceňujeme v plnej miere rozhodnutie spolupracovať s Vami a Vašou spoločnosťou vo Vašom systéme SKEAGIS. S veľkým ďakujem Ing. Ladislav Kočerha – predseda predstavenstva Agro družstva Staré, prajem veľa dobrých nápadov a podnetov pre ďalšiu spoluprácu 

Ing. Ladislav Kočerha

Agrodružstvo Staré

 


 

Dobrý deň! Ďakujem všetkým školiteľom a ostatným zainteresovaným za obrovskú pomoc, ochotu a hlavne za nekonečnu trpezlivosť, pri vyhotovení žiadosti na dotácie. Prajem všetkým do budúcna len to najlepšie, nech sa každému z Vás darí tak, ako si to predstavujete. A po 15.-tom zaslúžený oddych. 

Alžbeta  Šipkaiová

SINEKO – AGRO, s.r.o

 

 


 

Musím uznať, že program Skeagis nám veľmi pomohol pri zakreslení hraníc a pri vypracovaní deklarácii. Som rád, že sme vybrali program Skeagis, lebo pri porovnaní s ostatnými je v tomto smere Mercedesom. Pevne verím, že aj v ostatnej oblasti agroevidencii budete lídrom v rámci programu.

Alexander Madarász

Družstvo podielnikov Včelince

 

 


 

Ďakujeme všetkým vašim operátorom za ochotu a trpezlivosť. S vašou pomocou sa nám podarilo podať žiadosti za všetky tri firmy. 

AGRO – MOLD GROUP s.r.o.

 

 


 

Veľmi pekne Vám (a tiež aj ostatným kolegom) ďakujeme za pomoc pri podávaní žiadosti. Vážime sa odborný, ľudský prístup a trpezlivosť. Predovšetkým sme vďační, že sa Vám podarilo urobiť program na podávanie žiadosti vo vašom programe (bol by to bez vašej firmy ešte oveľa väčší problém, čo si uvedomujeme, lebo by ste nám nemohli ani pomôcť a nezvládli by sme to). Tak ako ste hovorili, nebol žiaden problém s prílohami z vášho programu, čomu sa naozaj tešíme, lebo by to bola úplná zbytočnosť znovu prepisovať tabuľky. 5 príloh (MS Excel) k žiadosti netrebalo doložiť. Dnes našťastie nebol  problém s pripojením a žiadosť sa dala hneď potvrdiť (tak ako ste hovorili, že včera vypadol systém, my sme to nevedeli a mali sme už z toho nervy, lebo nám potvrdzovalo neúspešne žiadosť celú noc).  Ešte raz ďakujeme za urýchlené vyriešenie všetkých našich problémov, prajeme príjemný víkend a hlavne si trošku oddýchnite.

PD Tatran Gerlachov

 

 


 

Môžem sa Vám len poďakovať za Vašu spoluprácu a celý program ktorý nám veľmi pomohol pri spracovávaní údajov v digitálnej podateľni, že sme si ušetrili kopu nervov pretože dostať sa na systém GSAA bola jedna kalvária. Ústretovosť a pomoc z Vašej strany bola veľmi nápomocná a veľmi dobre sa nám s Vami spolupracovalo. Veľmi pekne ďakujem ešte ráz a teším sa na ďalšiu spoluprácu. 

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke

 

 


 

Dobrý deň, aj my ďakujeme za spoluprácu, nemáme žiadne výhrady, žiadosť sme vďaka vám podali v riadnom termíne. Ďakujeme aj za ochotu vašich operátorov, vždy boli veľmi nápomocní.

EKO-družstvo Kalinka

 

 


 

Určite vám patrí veľké poďakovanie za pomoc pri podávaní, ako aj celkove pri evidencii pôdy a agronomickej evidencii. Bolo by pekné, ak by aj Vupop bol taký ústretový a nemenil pri podávaní žiadostí výmery, veľa trpezlivosti a úspechov.

Ing. Ján Chalachan

Poľnohospodárske družstvo Lieskovec

 

 


 

Ďakujem hlavne za trpezlivosť a ochotu s riešením všetkých problémov, ktoré sa vyskytli.

Hrivnák

Agrodružstvo OPZ

 

 


 

Chcem sa Vám vrele poďakovať za pomoc pri zakresľovaní. Zakúpenie modulu „digitálna podateľňa“ bolo naozaj veľmi dobré rozhodnutie. Nestretli sme sa s vážnejším problémom.

Ing. Miroslava Fagličová

Poľnohospodárske družstvo Jasenová

 

 


 

Vážená spoločnosť SKEAGIS, ďakujeme za možnosť využitia modulu Digitálna podateľňa, ktorý určite napomohol pri podávaní žiadostí o priame platby, zároveň veľká vďaka patrí operátorom, ktorí boli neskutočne trpezliví a ochotní pri riešení našich problémov a otázok. 

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši

 

 


 

Veľké ďakujem patrí všetkým operátorom spoločnosti Skeagis, s ktorými sme mali možnosť riešiť rôzne otázky a problémy, ktoré nám počas celej prípravy a podaní žiadosti nastali. Netrúfam si vymenovať všetkých, s ktorými som mala možnosť komunikovať, keďže tých konzultácií za našu spoločnosť bolo pomerne dosť. Každý jeden hovor, poradenstvo, či samotné riešenie problémov bolo zo strany všetkých operátorov veľmi profesionálne, ústretové s pohotovým riešením daných problémov, doplnené milým a trpezlivým prístupom.

Alena Kullová

HANNIBAL s. r. o.

 

 


 

Ako firma SKEAGIS ste urobili veľmi dobrú robotu! S programom sa pri zakresľovaní pracovalo veľmi dobre čomu napomáhalo aj intuitívne spracovanie programu. Čo sa bohužiaľ nedá povedať o oficiálnom systéme GSAA. Niekedy mi však vadilo automatické dopĺňanie užívaných výmer programom (ale realita tomu nezodpovedala ani výmery podľa GSAA). Bolo to treba potom všetko ručne prepisovať a po každej aktualizácii programu znova. Do budúcna by sa možno dalo len vylepšiť zaokrúhľovanie výmer s prihliadnutím na zaokrúhľovanie podľa systému GSAA. Neviem ako je možné, že pri užívaní celej plochy (tzn. bez „vyrezaných“ častí)  a pri zakreslení piatich parciel je celková užívaná výmera menšia niekedy aj o 0,03 ha ako je výmera pôdneho dielu. Ale za to nemá zodpovednosť firma SKEAGIS. Jednoducho – aj v tejto náročnej situácii, ktorú nám nepripravene pripravili štátne orgány ste pomohli neskutočne moc! Dúfam, že tento rok prebehne bez väčších komplikácií.

Poľnohospodárske družstvo Važec

 

 


 

Z môjho pohľadu a hlavne praxe pri zakresľovaní užívaných plôch pre podanie žiadosti o priame platby pre rok 2017, bol modul DP veľkým prínosom a myslím, že každý, kto ho zakúpil – toto aj ocenil. Operátori boli veľmi ochotní pomáhať na linke hotline pri našich dotazoch, za čo im patrí veľká vďaka… Nemám žiadnu pripomienku, z mojej strany bolo všetko dokonalé. Pekne ďakujem, s pozdravom

Ondrusová

Agrobell s.r.o.

 

 


 

Za PD Gader Blatnica by som chcela poďakovať všetkým pracovníkom spoločnosti Skeagis za veľmi dobrú spoluprácu v module Digitálna podateľňa. Každý problém, ktorý sa vyskytol bol rýchlo vyriešený a vďaka tomu sme podávanie žiadostí zvládli bez problémov a načas. A navyše, napriek stále obsadenému hotline, boli všetci operátori vždy milí a trpezliví ;-).

Poľnohospodárske družstvo Gader Blatnica

 

 


 

Chcem sa aj ja vám poďakovať. Všetky moje otázky, podnety boli spracované k mojej spokojnosti. Ďakujem.

Roľnícke družstvo Hybe

 

 


 

Ďakujeme Vám, že ste boli vždy ako sa hovorí po ruke, keď sme vás potrebovali a vždy ste nám vedeli pomôcť a poradiť. Sme radi, že sme si vybrali váš program, s ktorým to bolo omnoho jednoduchšie. Ste skvelí. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo

 

 


 

Dobrý deň. Vážení pracovníci Skeagis. Touto cestou Vám chceme poďakovať za veľkú pomoc pri spracovaní podkladov ohľadom dotácií a taktiež aj za odbornú pomoc pri spracovaní podkladov pre kontrolu z UKSUPu, ktorá bola u nás vykonaná súbežne so spracovaním údajov pre GSAA. Vďaka Vašej odbornej pomoci a venovanému času sme obidve tieto úlohy zvládli bez väčších problémov. Vaše služby boli pre nás veľkým prínosom. S pozdravom, kolektív RD Bzovík.

Roľnícke družstvo Bzovík

 

 


 

Veľmi dobre spracovaná problematika, jednoduchá práca s programom, prehľadnosť…..atď. Ďakujem všetkým pracovníkom spoločnosti za mnohokrát otravujúce telefonovanie a ochotu komunikovať s klientom aj o maličkostiach, kde manuál nepomohol….. Ešte raz vďaka. 

J.V.&T., s.r.o.

 

 


 

Hlavne za neuveriteľnú ochotu a prístup Vašich pracovníkov.  Kombináciu nového systému a zrejme nepripravenosti zo strany GSAA ste podľa nás zvládli veľmi dobre. Napriek  problémom, aj na našej strane, sme nemali zásadný problém podať žiadosť 9. mája 2017. Dúfame, že v roku 2018 budeme tiež podávať prostredníctvom Vášho programu.

Ing. Zdenko Mazúr

Poľnohospodárske družstvo Senohrad

 

 


 

Ďakujem všetkým Vašim pracovníkom, problémy som riešila počas práce, keď som zavolala Vaši pracovníci boli ochotní a rýchli. Ktorýkoľvek sa mi ozval, hneď môj problém riešil a pri práci mi pomohol, aj keď pre nich to bola maličkosť, pre mňa to bol problém, ochotne mi pomohli bez toho aby mi dali pocítiť, že to je hlúposť. Veľmi pekne im ďakujem.

AGROPEX, s.r.o. Sklabiná

 

 


 

Dobrý deň, chceme sa Vám poďakovať za poskytnuté služby, za energiu, trpezlivosť a profesionálny prístup operátorov, modul Digitálna podateľňa hodnotíme pozitívne. Nevieme si predstaviť ako by sme si poradili so zakresľovaním parciel v systéme GSAA, ktorý bol väčšinou preťažený alebo spomalený. Našim jediným návrhom na zlepšenie v module je komunikácia SKEAGIS s ostatnými informačnými systémami (AURUS, ISAT) susedných podnikov, súkromníkov pri určovaní spoločných hraníc.

AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť

 

 

 


 

Veľmi pekne ďakujeme za vyjdenie v ústrety čo sa týka telefonickej podpory a tiež ďakujeme za ochotu pomôcť pri zakresľovaní plôch a celkovom spracovaní žiadosti.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

 


 

Dobrý deň, dovoľte prosím,  aby som sa Vám  a celému Vášmu kolektívu, veľmi pekne poďakovať za pomoc pri príprave podkladov, premeriavaní parciel a podávaní žiadostí do GSAA, ktoré boli pre nás vzhľadom na veľký počet parciel a veľkú výmeru pozemkov veľmi náročné. Pri každom požiadaní o pomoc, vždy boli všetci milí, ochotní, rýchlí, pripojili sa, poriešili, poradili. Ďakujem aj za zasielané notifikácie, ktoré hneď upozornili a pravidelne informovali.Ešte raz veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Francsáková

Roľnícke družstvo Veľké Kapušany

 


 

PPS Bobrovec, s.r.o., zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Ľudovítom Urbanovským, touto cestou vyjadruje spoločnosti Skeagia, s.r.o. a jej zamestnancom poďakovanie za ústretovosť a pomoc pri spracovávaní Jednotnej žiadosti pre rok 2017. Prajeme Vám veľa podnikateľských úspechov.

Ing. Ľudovít Urbanovský

PPS Bobrovec, s.r.o.

 


 

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch, zastúpené Ing. Jánom Janíčekom, predsedom družstva, týmto ďakuje spoločnosti SKEAGIS, s. r. o. a jej zamestnancom za ochotu a nezištnú pomoc pri spracovávaní Jednotnej žiadosti na rok 2017.

Ing. Ján Janíček

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch

 


 

Aj my ďakujeme Vám! S Vami to išlo ľahšie.

LKV, spol. s r.o

 


 

V module Digitálna podateľňa sa mi pracovalo veľmi dobre. V prípade nejasností alebo nejakých problémov pracovníci na hotline linke boli vždy ochotní poradiť alebo cez vzdialenú správu aj konkrétne pomôcť. Celková spolupráca v priebehu roka je taktiež veľmi dobra, za čo Vám ďakujem.

Alžbeta Marčišáková

AGRO-REAL, s.r.o.

 


 

Ďakujem celému kolektívu spoločnosti Skeagis, ktorý sa podieľal na tvorbe modulu Digitálna podateľňa, prostredníctvom ktorej sme si mohli pripraviť grafické prílohy k žiadosti o priame podpory. Taktiež veľké ďakujem všetkým operátorom za ich trpezlivosť a pomoc pri riešení problémov, ktoré sa počas zakresľovania a podávania žiadosti vyskytli. S pozdravom a poďakovaním

Júlia Madajová

Agroprodukt Slovakia, a.s., Lehota pod vtáčnikom

 


 

Pri riešení problematiky prekrytia hraníc so susedmi sme mali možnosť konzultovať s užívateľmi iného softvéru, ktorý má oproti vášmu viacero nedostatkov. Mapové listy sú nevýrazné a deklaračné tabuľky si každý subjekt musí vypisovať ručne, na základe výstupných údajov z GSAA. Závidia nám servis, ktorý máte vypracovaný vo vašej spoločnosti, či už oznamovanie chýb mailom, alebo SMS a promptné riešenie vzniknutých problémov. Z toho titulu Vám chcem poďakovať za umožnenie zdarného odovzdania žiadosti o podporu. Ešte raz vrelo ďakujem.

Vojtech Zelvay

AGROZORAN s.r.o.

Čítať ďalej

Podávanie žiadostí o priame platby z modulu Digitálna podateľňa

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Podávanie žiadostí o priame platby z modulu Digitálna podateľňa

Vážený obchodný partner,
ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste sa pre podanie žiadosti o priame platby rozhodli použiť program Skeagis. Aj vďaka Vám bolo prostredníctvom programu Skeagis spracovaných bezmála pol milióna hektárov, čo predstavuje približne 30% plochy všetkých potvrdených žiadostí v systéme GSAA.
Vieme, že uplynulé dni boli pre mnohých vyčerpávajúce a náročné. Zakresľovanie užívaných plôch znamenalo veľkú zmenu v zaužívaných postupoch. Aj preto sme sa snažili vyjsť Vám v ústrety posilnením telefonickej podpory na 14 operátorov a rozšírením časov hotline aj na víkendy. O veľkom záujme svedčí viac ako 5.000 obslúžených hovorov a – bohužiaľ – aj časté obsadenie všetkých našich liniek.
Veríme, že naše riešenia boli pre Vás prínosom, o čom svedčí aj pozitívna spätná väzba od Vás:
Dobrý deň, v prvom rade by sme sa Vám chceli poďakovať za spoluprácu. Oceňujeme to, že ste boli promtní pri riešení problémov, ktoré sa vyskytli v danej situácii. Bolo to na profesionálnej úrovni. Čo sa týka pripomienok, uvítali by sme lepšie prepojenie s podobnými programami a celkovo aj s GSAA. Do budúceho roka by nás veľmi potešilo keby sa dalo zakreslíť rozširovanie hraníc aj mimo LPISu (podnet na aktualizáciu), čo naše firmy určite využijú a veľmi by nám to pomohlo. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že sa mi vo vašom programe skeagis pracovalo ľahšie ako v programe GSAA, nakoľko sme jednu firmu nevedeli vo vašom programe spracovať. Celkovo váš program a spoluprácu s vami hodnotíme kladne.
Ing. Ľubomír Miadok a Silvia Dóšová
Bakov
Chcem sa poďakovať za spoluprácu, program Skeagis je jednoduchší ako Gsaa. Pani Kleinovej veľká vďaka za dvíhanie telefónu a rady.
Lepetak
Bijacovce
Maximálna spokojnosť…
Čierne Pole
Ďakujem za pomoc . Bez Vašej pomoci by mi to asi trvalo oveľa dlhšie.
Breja Pavol
PD Dravce
Jedným slovom super program GSAA je oproti tomuto ako bábätko v plienkach.
AGRO HNIEZDNE
Ďakujem za spoluprácu a prajem veľa úspechov, pevné nervy a veľa trpezlivosti.
Ing.Asztalos František
PRODAF- Včelince
ĎAKUJEME tisíííííckráááát, všetci operátori boli milí, pokojní a hlavne až zázračne trpezliví. Usmernenie bolo vysoko profesionálne, odborné, fundované. Škoda, že sa tu nedá pripnúť „palec hore“ a 14 smajlíkov.
Ing. Jana Barnová
RAPIF
Dobré ránko. Osobne by som sa chcel poďakovať celému tímu skeagis za uplynulé dni. Je to pravda že linky často boli obsadené ale napriek tomu sa to dalo riešiť. Bolo treba iba trošku ostražitosti a trpezlivosti a dalo sa dovolať bez problémov. Ja osobne som mal dosťveľkú plochu na zakreslenie ale bez skeagis si to neviem ani predstaviť. EŠTE RAZ VĎAKA CELÉMU TÍMU.
Agrodružstvo Rimavská Seč
Spoločnosť Skeagis, je pre mňa TOP firma. Operátori na hotline sú veľmi ochotní a vždy keď sa mi vyskytol nejaký problém, riešili ho naozaj urgentne. Som veľmi rada, že som mohla spolupracovať s Vašou firmou a každému odporúčam spolupracovať s Vami, nakoľko ste firma s veľkými skúsenosťami a ochotnými zamestnancami.
Silvia Kováčiková
Sisa Ranč s.r.o.
Ďakujeme za podporu a odborné poradenstvo a pomoc pri podávaní Jednotnej žiadosti za rok 2017, hlavne obrovská pomoc a urýchlenie podávania žiadostí cez GSAA, za promtné zriadenie hotline DP a ochotu pomôcť a poradiť, zaškoliť nás v prípravnej fáze. Možno až teraz oceňujeme v plnej miere rozhodnutie spolupracovať s Vami a Vašou spoločnosťou vo Vašom systéme SKEAGIS.S veľkým ďakujem Ing. Ladislav Kočerha – predseda predstavenstva Agro družstva Staré, prajem veľa dobrých nápadov a podnetov pre ďalšiu spoluprácu
Ing. Ladislav Kočerha
Agro družstva Staré
Ďakujeme za pomoc pri príprave podkladov a zasielaní žiadostí.
RD Veľké Kapušany
Dobrý deň! Ďakujem všetkým školiteľom a ostatným zainteresovaným za obrovskú pomoc , ochotu a hlavne za nekonečnu trpezlivosť, pri vyhotovení žiadosti na dotácie. Prajem všetkým do budúcna len to najlepšie nech sa každému z Vás darí tak ako si to predstavujete. A po 15.-tom zaslúžený oddych.
Šipkaiová
SINEKO AGRO
Musím uznať, že program Skeagis nám veľmi pomohol pri zakreslení hraníc a pri vypracovaní deklaracii. Som rád, že sme vybrali program Skeagis, lebo pri porovnaní s ostatnými je v tomto smere Mercedesom. Pevne verím, že aj v ostatnej oblasti agroevidencii budete lídrom vrámci programu.
Alexander Madarász
Družstvo podielnikov Včelince
Ďakujeme všetkým vašim operátorom za ochotu a trpezlivosť. S vašou pomocou sa nám podarilo podať žiadosti za všetky tri firmy.
Agro mold, s.r.o.
Veľmi pekne Vám (a tiež aj ostatným kolegom) ďakujeme za pomoc pri podávaní žiadosti. Vážime sa odborný, ľudský prístup a trpezlivosť. Predovšetkým sme vďační, že sa Vám podarilo urobiť program na podávanie žiadosti vo vašom programe (bol by to bez vašej firmy ešte oveľa väčší problém, čo si uvedomujeme, lebo by ste nám nemohli ani pomôcť a nezvládli by sme to). Tak ako ste hovorili nebol žiaden problém s prílohami z vášho programu, čomu sa naozaj tešíme, lebo by to bola úplná zbytočnosť znovu prepisovať tabuľky. 5 príloh (MS excel) k žiadosti netrebalo doložiť. Dnes našťastie nebol  problém s pripojením a žiadosť sa dala hneď potvrdiť (tak ako ste hovorili, že včera vypadol systém, my sme to nevedeli a mali sme už z toho nervy, lebo nám potvrdzovalo neúspešne žiadosť celú noc).  Ešte raz ďakujeme za urýchlené vyriešenie všetkých našich problémov, prajeme príjemný víkend a hlavne si trošku oddýchnite.
PD Gerlachov
Môžem sa Vám len poďakovať za Vašu spoluprácu a celý program ktorý nám veľmi pomohol pri spacovavaní údajov v digitalnej podateľni že sme si ušetrili kopu nervov pretože dostať sa na sýstem Gsaa bola jedná kalvária. Ústretovosť a pomoc z Vašej strany bola veľmi nápomocná a veľmi dobre sa nám s Vami spolupracovalo. Veľmi pekne ďakujem ešte ráz a teším sa na ďalsiu spoluprácu.
PD Kamienka
Dobrý deň, aj my ďakujeme za spoluprácu, nemáme žiadne výhrady, žiadosť sme vďaka vám podali v riadnom termíne. Ďakujeme aj za ochotu vašich operátorov, vždy boli veľmi nápomocní.
EKO-družstvo Kalinka
Určite vám patrí veľké poďakovanie za pomoc pri podávaní, ako aj celkove pri evidencii pôdy a agronomickej evidencii. Bolo by pekné, ak by aj Vupop bol taký ústretový a nemenil pri podávaní žiadostí výmery, veľa trpezlivosti a úspechov.
Ing. Chalachan
Poľnohospodárske družstvo Lieskovec
Ďakujem hlavne za trpezlivosť a ochotu s riešením všetkých problémov, ktoré sa vyskytli.
Hrivnák
Agrodružstvo OPZ
Chcem sa Vám vrele poďakovať za pomoc pri zakresľovaní. Zakúpenie modulu „digitálna podateľňa“ bolo naozaj veľmi dobré rozhodnutie. Nestretli sme sa s vážnejším problémom.
Ing. Miroslava Faglicová
Poľnohospodárske družstvo Jasenová
Vážená spoločnosť SKEAGIS, ďakujeme za možnosť využitia modulu Digitálna podateľňa, ktorý určite napomohol pri podávaní žiadostí o priame platby, zároveň veľká vďaka patrí operátorom, ktorí boli neskutočne trpezliví a ochotní pri riešení naších problémov a otázok.
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Veľké ďakujem patrí všetkým operátorom spoločnosti Skeagis, s ktorými sme mali možnosť riešiť rôzne otázky a problémy, ktoré nám počas celej prípravy a podaní žiadosti nastali. Netrúfam si vymenovať všetkých, s ktorými som mala možnosť komunikovať, keďže tých konzultácií za našu spoločnosť bolo pomerne dosť. Každý jeden hovor, poradenstvo, či samotné riešenie problémov bolo zo strany všetkých operátorov veľmi profesionálne, ústretové s pohotovým riešením daných problémov, doplnené milým a trpezlivým prístupom.
Kullová Alena
HANNIBAL s. r. o.
Ako firma SKEAGIS ste urobili veľmi dobrú robotu! S programom sa pri zakresľovaní pracovalo veľmi dobre čomu napomáhalo aj intuitívne spracovanie programu.
 Čo sa bohužiaľ nedá povedať o oficiálnom systéme GSAA. Niekedy mi však vadilo automatické dopĺňanie užívaných výmer programom (ale realita tomu nezodpovedala ani výmery podľa GSAA). Bolo to treba potom všetko ručne prepisovať a po každej aktualizácii programu znova. Dobudúcna by sa možno dalo len vylepšiť zaokrúhlovanie výmer s prihliadnutím na zaokrúhľovanie podľa systému GSAA. Neviem ako je možné, že pri užívaní celej plochy (tzn. bez „vyrezaných“ častí)  a pri zakreslení piatich parciel je celková užívaná výmera menšia niekedy aj o 0,03 ha ako je výmera pôdneho dielu. Ale za to nemá zodpovednosť firma SKEAGIS. Jednoducho – aj v tejto náročnej situácii, ktorú nám nepripravene pripravili štátne orgány ste pomohli neskutočne moc! Dúfam, že tento rok prebehne bez väčších komplikácií.
Poľnohospodárske družstvo Važec
Z môjho pohľadu a hlavne praxe pri zakresľovaní užívaných plôch pre podanie žiadosti o priame platby pre rok 2017, bol modul DP veľkým prínosom a myslím, že každý, kto ho zakúpil – toto aj ocenil. Operátori boli veľmi ochotní pomáhať na linke hotline pri našich dotazoch, za čo im patrí veľká vďaka… Nemám žiadnu pripomienku, z mojej strany bolo všetko dokonalé. Pekne ďakujem, s pozdravom
Ondrusová
Agrobell s.r.o.
Za PD Gader Blatnica by som chcela poďakovať všetkým pracovníkom spoločnosti Skeagis za veľmi dobrú spoluprácu v module Digitálna podateľňa. Každý problém, ktorý sa vyskytol bol rýchlo vyriešený a vďaka tomu sme podávanie žiadostí zvládli bez problémov a načas. A navyše, napriek stále obsadenému hotlinu, boli všetci operátori vždy milí a trpezliví ;-).
Poľnohospodárske družstvo Gader Blatnica
Chcem sa aj ja vám poďakovať.Všetky moje otázky,podnety boli spracované k mojej spokojnosti.Ďakujem.
Roľnícke družstvo Hybe
Ďakujeme Vám, že ste boli vždy ako sa hovorí po ruke, keď sme vás potrebovali a vždy ste nám vedeli pomôcť a poradiť. Sme radi, že sme si vybrali váš program, s ktorým to bolo omnoho jednoduchšie. Ste skvelí. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo
Dobrý deň. Vážený pracovníci skeagis. Touto cestou Vám chceme poďakovať za veľkú pomoc pri spracovaní podkladov ohľadom dotácií a taktiež aj za odbornú pomoc pri spracovaní podkladov pre kontrolu s UKSUPu, ktorá bola u nás vykonaná súbežne so spracovaním udájov pre GSAA. Vďaka Vašej odbornej pomoci a venovanému času sme obidve tieto úlohy zvládli bez väčších problémov. Vaše služby boli pre nás veľkým prínosom. S pozdravom, kolektív RD Bzovík.
RD Bzovík
Veľmi dobre spracovaná problematika, jednoducá práca s programom, prehľadnosť…..atď. Ďakujem všetkým pracovníkom spoločnosti za mnohokrát otravujúce telefonovanie a ochotu komunikovať s klientom aj o maličkostiach, kde manuál nepomohol….. Ešte raz vďaka.
J.V.T Lučenec
Hlavne za neuveriteľnú ochotu a prístup Vašich pracovníkov.  Kombináciu nového systému a zrejme nepripravenosti zo strany GSAA ste podľa nás zvládl veľmii dobre. Napriek  problémom, aj na našej strane, sme nemali zásadný problém podať žiadosť 9. mája 2017. Dúfame, že v roku 2018 budeme tiež podávať prostredníctvom Vášho programu.
PD Senohrad
Ďakujem všetkým Vašim pracovníkom, problémy som riešila počas práce, keď som zavolala Vaši pracovníci boli ochotní a rýchli. Ktorýkoľvek sa mi ozval, hneď môj problém riešil a pri práci mi pomohol, aj keď pre nich to bola maličkosť, pre mňa to bol problém, ochotne mi pomohli bez toho aby mi dali pocítiť, že to je hlúposť. Veľmi pekne im ďakujem.
Agropex Sklabiná
Dobrý deň, chceme sa Vám poďakovať za poskytnuté služby, za energiu, trpezlivosť a profesionálny prístup operátorov, modul Digitálna podateľňa hodnotíme pozitívne. Nevieme si predstaviť ako by sme si poradili so zakreslovaním parciel v systéme GSAA, ktorý bol väčšinou preťažený alebo spomalený. Našim jediným návrhom na zlepšenie v module je komunikácia SKEAGIS s ostatnými informačnými systémami (AURUS, ISAT) susedných podnikov, súkromníkov pri určovaní spoločných hraníc.
AGROCOOP Imel
Čítať ďalej

Školenia k aplikácii GSAA

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Školenia k aplikácii GSAA

Dobrý deň,

Určite neuniklo vašej pozornosti, že AGROINŠTITÚT NITRA, štátny podnik organizuje v týchto dňoch školenie k aplikácii GSAA. Keďže aplikácia GSAA bude pre budúce roky kľúčová pre zasielanie žiadostí o priame podpory odporúčame vám zúčastniť sa školenia organizovaného AGROINŠTITÚTom NITRA, štátny podnik.

V informačnom systéme Skeagis, v module Digitálna podateľňa, si môžete pripraviť podklady pre priame podpory. Tieto dáta je následne nutné odoslať do aplikácie GSAA, kde si zakreslené výmery odsúhlasíte. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste boli zaškolení do aplikácie GSAA.

Spoločnosť SKEAGIS s. r. o spolu s inštitúciami pripravujúcimi a zabezpečujúcimi prevádzku aplikácií GSAA spolupracuje za účelom prepojenia informačného systému Skeagis s aplikáciou GSAA tak, aby import údajov prebehol bez komplikácií.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že spoločnosť SKEAGIS, s.r.o. realizuje Metodické dni zamerané na prípravu žiadostí o priame podpory v informačnom systéme Skeagis.

Čítať ďalej

Nová webová aplikácia – SKEAGIS MINI

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Nová webová aplikácia – SKEAGIS MINI

Aplikácia slúži na evidenciu obhospodarovaných kultúrnych dielov, pestovaných plodín a zároveň ponúka rôzne textové výstupy pre potreby agronóma a kontrolné orgány štátnej správy (ÚKSÚP, PPA).

Po zaregistrovaní má užívateľ k dispozícií bezplatnú skúšobnú verziu s obmedzenými funkciami, do konca roku 2015 je možné využiť tiež zvýhodnené podmienky zakúpenia licencie na celý rok. Viac informácií nájdete na adrese mini.skeagis.sk

Čítať ďalej
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak