Produkty

Naše služby

Naše produkty vám uľahčia dennodennú prácu s vaším poľnohospodárstvom.
Všetko pod kontrolou na jednom mieste.

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ
NÁJOMNÉ
ZMLUVY
POZEMKY

Digitálna podateľňa
ZVIERATÁ

Satelitné monitorovacie zariadenia
Holdingové riešenia

Externé ekonomické softvéry
GAZDA


Služby


UŽ VIAC AKO 20 ROKOV NA TRHU

Vízia:

Našou víziou je byť najlepší na trhu v poskytovanom predmete a službách z hľadiska uspokojovania potrieb a želaní zákazníkov tak, aby bola zabezpečená rovnosť záujmov v inter-, mikro- a makro- prostrediach v čo najväčšej miere (zamestnanci, partneri-zákazníci, firma, majitelia, štát a životné prostredie).

Poslanie:

Poskytovať kvalitné produkty a služby zákazníkom pre finančné riadenie na základe evidencií spojených s nájomnými zmluvami a činností agronomických, zootechnických, mechanizačných, prepojených na plánovanie a účtovníctvo.

S APLIKÁCIOU GAZDA PORASTIE
AJ VÁŠ BIZNIS

S našou aplikáciou Gazda Vám už nič neujde.
Všetko vybaviš z pohodlia svojho smartphonu.

Aktuality

Šťastné a pokojné Vianoce

Šťastné a pokojné Vianoce

Nech vianočný zvonček šťastím Vám zvoní,nech vianočný čas v lásku sa zmení,a tak krásne ako sa hviezda ligoce,tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce. Kolektív

Čítať viac »

Produkty

Naše služby

Naše produkty vám uľahčia dennodennú prácu s vaším poľnohospodárstvom.
Všetko pod kontrolou na jednom mieste.

Zákaznícka podpora je rýchla, odborná a vždy dostupnáá, či už v priebehu roka alebo v období podávania hlasení na ÚKSÚP či podávaní žiadosti o priame platby.
Ing. Vladimír Kochan ml.
Predseda Agrofors s.r.o Dolné Obdokovce člen skupiny AGROFERT
Skeagis v našej spoločnosti využívame takmer od jeho vzniku. Za tých cca 18 rokov sa stal veľkým pomocníkom pri práci s pozemkovým fondom spoločnosti.
Lucia Škultétyová
pôdny fond Vjarspol Nitrianske Pravno
Aplikácia Gazda – oceňujem hlavne pri dotáciách, umožňuje zamerané hranice elegantne preniesť do systému a opačne

Bc. Katarína Priehodová
POĽNO VTÁČNIK a.s.