Webinár – Vyplácanie nájomného

Webinár – Vyplácanie nájomného

Mnoho užívateľov modulu Nájomné zmluvy už roky využíva funkcie pre vyplácanie nájomného vlastníkom pôdy. Rýchlym spôsobom môžu zadávať výplatu nájomného, evidovať už vyplatený nájom, získavať sumárne informácie o už vyplatenom nájomnom aj o sume nájmu, ktorý je ešte potrebné vyplatiť v ďalšom období. Zároveň modul uchováva historické údaje o vyplatených platbách vlastníkovi nehnuteľnosti.

Pri vyplácaní si užívateľ programu môže vybrať z niekoľkých spôsobov vyplácania:

 • V hotovosti,
 • V naturáliách,
 • Poštovou poukážkou,
 • Prevodom na účet,
 • Elektronicky cez Internetbanking,
 • Elektronicky cez Slovenskú poštu.

Evidovaním vyplateného nájmu sa zároveň aktualizujú aj údaje vo vyhláške 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného. Vyplnené prílohy vyhlášky je tiež možné vytlačiť z priamo z programu.

Pre tých, ktorí ešte nevyskúšali jednoduché vyplácanie nájomného zo softvéru Skeagis, alebo si len potrebujú zopakovať postup vyplácania, sme pripravili webinár, ktorý užívateľov prevedie jednotlivými fázami vyplácania nájomného.

Webinár vysielame v piatok 30.10.2020 o 10:00 hod.  priamo v programe Skeagis. Webinár sa spustí automaticky. Predpokladaná dĺžka webinára je 40 minút. Pripravte si otázky, radi na nich odpovieme v závere vysielania.

A čo sa dozviete?

 • Spôsoby vyplácania,
 • Možnosti čiastočného vyplatenia nájmu,
 • Hromadné vyplácanie,
 • Možnosti odpočítavania poštovného z výšky nájmu,
 • Ako vytvoriť export pre Slovenskú poštu a internetbanking,
 • Zobrazenie vyplácania v zozname zmlúv,
 • Prehľad vyplácania po rokoch,
 • Prehľad  vyplácania po rokoch.

Tešíme sa na Vás.