Hlásenie  pre ÚKSÚP – termín už len do 15.2.

Hlásenie pre ÚKSÚP – termín už len do 15.2.

Pripomíname, že zostáva už len pár dní na odoslanie hlásenia spotreby hnojív, objemu skladovacích kapacít hnojív, počtu hospodárskych zvierat a spotreby prípravkov na ochranu rastlín do aplikácie ÚKSÚP za rok 2020.

Hlásenie odosielajú aj tie subjekty, ktoré   nepoužívajú  žiadne hnojivá, žiadne prípravky na ochranu rastlín alebo pomocné prípravky. V tom prípade odosielajú  nulové hlásenie.

Hlásenie môžete jednoducho odoslať aj zo softvéru Skeagis. Okrem toho vám evidovanie údajov v softvéri poskytne ďalšie benefity:

  • kontrola evidencie pred samotným odoslaním,
  • údaje o použitých hnojivách a prípravkoch na ochranu rastlín zadané v Skeagise ostanú evidované pre ďalšiu evidenciu napr. Evidencia o vlastnostiach, striedaní plodín, agrotechnike a hnojení pozemkov  v priebehu 10 rokov, tzv. knihu honov,
  • zo zadaných údajov môžete tlačiť rôzne sumarizačné a analyzačné tlačové zostavy,
  • archivácia údajov za každý hospodársky rok samostatne so zohľadnením postupného uvoľňovania dusíka z maštaľného hnoja.

Ak potrebujete pomoc pri zasielaní exportu, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom hotline, v pracovných dňoch v čase od 7:30 – 15:30 na telefónnom čísle +  421 43 55 05222.

Môžete si pozrieť aj webinár  k odoslaniu hlásenia zo softvéru Skeagis, ktorý nájdete v programe, záložka Pomoc – Webináre.