WEBINÁR – Úprava textov nájomnej zmluvy v programe Skeagis

WEBINÁR – Úprava textov nájomnej zmluvy v programe Skeagis

Ak ešte stále pracne vypisujete nájomné zmluvy, pozvánky na členskú schôdzu , obálky, či  sprievodné listy vo worde, je čas to zmeniť.

Pozývame vás sledovať webinár, v ktorom sa naučíte pracovať s textami v programe Skeagis.

1. objavíte jednoduchosť využívania predvolených šablón, ktoré Vám ušetria čas

2. naučíte sa pripraviť vlastné šablóny  a upravovať ich podľa prichádzajúcich zmien

3.  pochopíte definície parametrov a ich vzájomné súvislosti

4.   porozumiete údajom v prílohe k nájomnej zmluve a dozviete sa možnosti jej úpravy

5.  zistíte ako si môžete nájomné zmluvy a jej prílohy vytlačiť hromadne

6.  a pochopíte, prečo je výhodnejšie vytlačiť texty zmlúv priamo z programu Skeagis

Dozviete sa ako:  

 << vytvoriť šablónu nájomnej zmluvy alebo iného dokumentu (napr. sprievodný list..) 

<< aké údaje obsahuje príloha k nájomnej zmluve a ako ich možno upraviť

<< spojiť nájomnú zmluvu a prílohu do jedného celku

<< hromadne vytlačiť nájomné zmluvy a prílohy

<< vytlačiť z programu obálky

Spustite si  webinár priamo v programe Skeagis vo štvrtok  3.12. 2020 o 10:00 hod.

 Nemôžete  si ho pozrieť on line?

Nevadí. Ako vždy ho pre vás uložíme do archívu v programe.