Upozornenie na nadchádzajúce povinnosti v súvislosti so žiadosťou o priame platby

Upozornenie na nadchádzajúce povinnosti v súvislosti so žiadosťou o priame platby

V súvislosti s prebiehajúcimi jesennými prácami si Vás dovoľujeme upozorniť na niektoré operácie, ktoré mohlo byť potrebné vykonať v tomto roku. Zároveň upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie všetkých povinností, pretože satelitné snímky porastov využívané kontrolnými orgánmi umožňujú skontrolovanie dodržiavania týchto povinností u každého žiadateľa. Pre kontrolu a zoznámenie sa s týmito nástrojmi sme v uplynulých týždňoch sprístupnili v module Monitoring porastov niekoľko satelitných snímok všetkým našim aktívnym používateľom.

Podrobná kontrola vrátane zoznamu jednotlivých parciel, ktorých sa jednotlivé povinnosti týkajú, je k dispozícii iba používateľom s aktívnym modulom Digitálna podateľňa.

POTREBA OZIMINY – pokrytie plôch po plodinách viažucich dusík v EFA

V rámci aktívnych kontrol súvisiacich s Vašou podanou žiadosťou o priame podpory monitoruje program aj dodržiavanie podmienky podľa § 11 ods. 8 NV č. 342 / 2014 Z.z., a to zabezpečiť v rozhodujúcom období od 15.novembra príslušného roka do 15.februára nasledujúceho roka pokrytie plôch podľa odseku 3 písm.g) oziminou (ide o plochy s jednoročnými alebo zaoranými plodinami.

VEK PORASTU – zmena OP na TTP po piatich rokoch

V rámci aktívnych kontrol súvisiacich s Vašou podanou žiadosťou o priame podpory monitoruje program aj dodržiavanie podmienky zmeny ornej pôdy na trvalý trávny porast v zmysle § 2 ods. 9 NV č. 342/2014 Z. z.  Ak sú na ornej pôde trávy alebo iné rastlinné krmivá (kód 656), prípadne pôda ležiaca úhorom (kód 905), mení sa po piatom roku (neprerušene) druh pozemku z ornej pôdy na trvalý trávny porast. Výnimku predstavuje obdobie, v ktorom sa plocha používa na účely plnenia funkcie oblasti ekologického záujmu do výšky potrebnej na splnenie 5%.

STRIEDANIE PLODIN V EPV – opakujúce sa obilniny

Vzhľadom na povinnosť vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa zákona 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, kde patrí okrem iného aj dodržiavanie celkových zásad ekologickej výroby podľa Nariadenia Rady ES č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, Vás chceme upozorniť najmä na dodržiavania vhodného striedania plodín pre udržanie zdravia rastlín. V rámci tohto preventívneho opatrenia sa o. i. neodporúča pestovanie obilnín viac rokov po sebe na tej istej ploche deklarovanej v rámci operácie EP na OP (kódy 111 a 112). Presná formulácia podmienok striedania plodín podľa našich informácii nie je záväzne stanovená.

Pre viac informácií k jednotlivým opatreniam volajte hotline alebo svojho obchodného zástupcu.

súvislosti s prebiehajúcimi jesennými prácami si Vás dovoľujeme upozorniť na niektoré operácie, ktoré mohlo byť potrebné vykonať v tomto roku. Zároveň upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie všetkých povinností, pretože satelitné snímky porastov využívané kontrolnými orgánmi umožňujú skontrolovanie dodržiavania týchto povinností u každého žiadateľa. Pre kontrolu a zoznámenie sa s týmito nástrojmi sme v uplynulých týždňoch sprístupnili v module Monitoring porastov niekoľko satelitných snímok všetkým našim aktívnym používateľom.

Podrobná kontrola vrátane zoznamu jednotlivých parciel, ktorých sa jednotlivé povinnosti týkajú, je k dispozícii iba používateľom s aktívnym modulom Digitálna podateľňa.

POTREBA OZIMINY – pokrytie plôch po plodinách viažucich dusík v EFA

V rámci aktívnych kontrol súvisiacich s Vašou podanou žiadosťou o priame podpory monitoruje program aj dodržiavanie podmienky podľa § 11 ods. 8 NV č. 342 / 2014 Z.z., a to zabezpečiť v rozhodujúcom období od 15.novembra príslušného roka do 15.februára nasledujúceho roka pokrytie plôch podľa odseku 3 písm.g) oziminou (ide o plochy s jednoročnými alebo zaoranými plodinami.

VEK PORASTU – zmena OP na TTP po piatich rokoch

V rámci aktívnych kontrol súvisiacich s Vašou podanou žiadosťou o priame podpory monitoruje program aj dodržiavanie podmienky zmeny ornej pôdy na trvalý trávny porast v zmysle § 2 ods. 9 NV č. 342/2014 Z. z.  Ak sú na ornej pôde trávy alebo iné rastlinné krmivá (kód 656), prípadne pôda ležiaca úhorom (kód 905), mení sa po piatom roku (neprerušene) druh pozemku z ornej pôdy na trvalý trávny porast. Výnimku predstavuje obdobie, v ktorom sa plocha používa na účely plnenia funkcie oblasti ekologického záujmu do výšky potrebnej na splnenie 5%.

STRIEDANIE PLODIN V EPV – opakujúce sa obilniny

Vzhľadom na povinnosť vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa zákona 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, kde patrí okrem iného aj dodržiavanie celkových zásad ekologickej výroby podľa Nariadenia Rady ES č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, Vás chceme upozorniť najmä na dodržiavania vhodného striedania plodín pre udržanie zdravia rastlín. V rámci tohto preventívneho opatrenia sa o. i. neodporúča pestovanie obilnín viac rokov po sebe na tej istej ploche deklarovanej v rámci operácie EP na OP (kódy 111 a 112). Presná formulácia podmienok striedania plodín podľa našich informácii nie je záväzne stanovená.

Pre viac informácií k jednotlivým opatreniam volajte hotline alebo svojho obchodného zástupcu. lsdlocked0