Predĺžili sme termín na vyskúšanie modulu Monitoring porastov do 15.11.2020

Predĺžili sme termín na vyskúšanie modulu Monitoring porastov do 15.11.2020

Úprava legislatívy na európskej pôde v máji 2018 umožnila používanie tzv. „monitorovacích kontrol“. Po roku 2020 by sa tieto monitorovacie kontroly mali  stať hlavným systémom kontrol v SPP po roku 2020.

Podstatou uvedených kontrol je porovnávanie snímok zo satelitov Sentinel programu Copernicus s LPIS uvedenými v žiadosti o podpory. Snímky sú  získavané každých päť dní, usporiadané do časových radov počas vegetačného obdobia. Umožňujú identifikovať plodiny a monitorovať určité poľnohospodárske postupy na jednotlivých pozemkoch aj bez ľudského zásahu. Takýmto spôsobom je umožnená kontrola všetkých prijímateľov podpôr, nielen vybranej vzorky žiadateľov.

V prípade, že automatizovaný systém nevie určiť, či je žiadosť oprávnená, kontrola pokračuje vizuálnou kontrolou dostupných snímok pozemku, resp. požadovaním a kontrolou dodatočných informácií od poľnohospodára. Kontroly na mieste sa vykonávajú len vtedy, ak výsledok procesu monitorovania zostáva nejednoznačný a potenciálny finančný vplyv nedodržania pravidiel prekročí určitú hranicu.

Nové pravidlá umožňujú tiež legitímne využívanie aj iných nových technológií (drony, fotografie so zemepisným označením, údaje z iných satelitov).

Určite ste si všimli, že vám v programe Skeagis počas októbra pribudla nová záložka Monitoring porastov. Sprístupnili sme ju pre vás na mesiac zadarmo. Práve prostredníctvom tohto modulu je možné satelitné snímky zo satelitov Sentinel zobraziť aj v programe Skeagis. Ak ste nestihli vyskúšať nový modul na vlastných dátach, máme pre vás skvelú správu. Predlžili sme termín na vyskúšanie modulu do 15.11.2020.

Zobrazenie a vyhodnocovanie snímok vám umožní:

  • Získať prehľad o vývoji porastu,
  • zobraziť vývoj zrážok a teplôt,
  • včas získať informáciu, že plodina je napadnutá škodcom či zverou
  • získať upozornenie na parcely, na ktorých dochádza k zmene  vo vývoji porastu či jeho poškodeniu,
  • zosúladiť zápisy v  knihe honov so  satelitnými snímkami,
  • skontrolovať správnosť zápisov v knihe honov voči satelitným snímkam, ktoré môže používať PPA  na tzv. monitorovacie kontroly,
  • vyhnúť  sa sankciám,
  • zaviesť precízne poľnohospodárstvo,
  • využívať  o zónovom hnojenie či  variabilne  siatie.

Ako pracovať s modulom, čítať a vyhodnocovať informácie sa dozviete  vo webinári, ktorý sme vysielali  k danej téme alebo v krátkom videu, kde sme pre vás pripravili praktické ukážky k jednotlivým snímkam. Oba záznamy nájdete v programe Skeagis – Pomoc – Webináre.

Ak máte záujem o aktiváciu modulu, objednávajte ho priamo v programe Skeagis alebo volajte vášho obchodného zástupcu.