Oznámenie o možnom prerušení poskytovania služieb

Oznámenie o možnom prerušení poskytovania služieb

Oznamujeme Vám,  že dňa 16.10.2020 od  07:30  do  15:30 bude prerušená distribúcia elektriny   v sídle našej spoločnosti  z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Vyvíjame všetko úsilie, aby sme pre Vás  zabezpečili neprerušené poskytovanie služieb s využitím redundantého napájania. Napriek tomu Vás chceme upozorniť, že môže dôjsť k výpadkom poskytovania:

– aplikačného hostingu

– modulu Zvieratá

– modulu Digitálna podateľňa

– modulu IID

– modulu Monitoring porastov

– satelitného monitorovania strojov, vrátane zobrazenia na webovom rozhraní

– iných súvisiacich funkcií a modulov.

Zároveň môže byť ovplyvnená dostupnosť hotline. V takomto prípade píšte na podpora@podpora.sk. Zavoláme vám späť.

Odporúčame, aby ste si dôležité aktivity spojené s využívaním softvéru ( napr. hlásenie zmien do CEHZ, vyplácanie nájomného ..) naplánovali na iný termín.

Ďakujeme za pochopenie.

SKEAGIS, s. r. o.