Kontakt

KONTAKTY

Kontaktný mail: skeagis@skeagis.sk Objednávky: obchod@skeagis.sk Zákaznícka podpora: podpora@skeagis.sk

Konatelia spoločnosti:
Mgr. Ladislav Habiňák
RNDr. Mirko Zibolen

Obchodné oddelenie:
Mgr. Martin Vilkovský
Email: obchod@skeagis.sk
Tel: +421 903 542 399

Sídlo firmy

A. Kmeťa 5397/23,
Martin, 036 01,
Slovenská republika

IČO: 36 407 836
IČ DPH: SK 2020123259
Bankové spojenie:
SK62 0900 0000 0003 5323 8452 Slovenská sporiteľňa
Spoločnosť je zapísaná v OR SR Žilina, vl. č. 13820/L

Dohľad nad ochranou osobných údajov : Top privacy s.r.o., emailový kontakt: info@topprivacy.sk

kontaktný formulár