Firma SKEAGIS, s.r.o. bola založená v roku 2002, ponúka komplexné služby v oblasti informačných systémov najmä pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby. Pre potreby prvovýrobcov vyvinula agrárny geografický informačný systém Skeagis, ktorý poskytuje informácie pre operatívne riadenie poľnohospodárskej výroby, umožňuje spracovávať a využívať údaje z katastra nehnuteľností, vytvárať nájomné zmluvy, grafické a textové výstupy pre potreby agronóma a manažmentu podniku a dodržiavať legislatívu pre potreby kontrolných orgánov. Informačný systém Skeagis ponúka základné moduly – Kataster nehnuteľností, Nájomné zmluvy,  Pozemky,  Digitálna podateľňa a Zvieratá. Jednou z hlavných výhod tohto systému je prepojenie medzi písomnou a grafickou časťou a presná lokalizácia produkčných blokov v teréne na základe práce s ortofotomapou.

Naša firma tiež prináša pre zákazníkov možnosť monitorovania strojov pomocou satelitných monitorovacích  zariadení a tiež sledovanie pohonných hmôt pomocou plaváku.

Realizácia riešení je spojená s komplexnou ponukou služieb, ktorá zahŕňa podporu pri získavaní a prevode údajov, školenia, poradenstvo a konzultačnú činnosť, technickú a metodickú pomoc, upgrade a update softvéru a ďalšie služby.

Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti s návrhom, tvorbou databázových geografických aplikácií pre stolové i serverové riešenia. Základným pravidlom firmy je: „Kvalitné riešenie pre spokojnosť zákazníka v dvoch oblastiach – environmentálnej a agrárnej“.

Počas nášho pôsobenia na slovenskom trhu sme zabezpečovali riešenie projektov programu SAPARD pre všetky pilotné oblasti opatrenia č.6 – Agro-environmentálna podpora (od spracovania dát až po naplnenie požadovaných tabuliek Agentúrou SAPARD a tlač máp s aplikovanými schémami v mierke 1:5000) , riešili sme projekt Plán rozvoja vidieka pre opatrenie č.5 – Agroenvironment a životné podmienky zvierat (spracovanie dát, naplnenie požadovaných tabuliek PPA a tlač máp v 1., 2. a 3. kole).

Našou víziou je udržať pozíciu lídra na trhu  a s naším jedinečným know-how rozšíriť spektrum poskytovaného softvéru a služieb. Súbežne rozvíjať sekciu služieb v oblasti školení a vzdelávania zákazníkov a získať ďalších spokojných zákazníkov.

Komplexná ponuka služieb

 • ponúkame predplatenú podporu k programu (vrátane pravidelných aktualizácií programu) formou Zmluvy o ročnej podpore
 • možnosť riešenia problémov on line – služba vzdialenej správy, táto technológia je bezplatná a jej výhodou je jednoduchosť a bezpečnosť zároveň
 • školenia alebo servisný zásah nášho technika priamo v priestoroch Vašej spoločnosti
 • vývoj a úpravy programov podľa požiadaviek zákazníkov
 • spracovanie dát, konverzie dát, opravy, dopĺňanie databáz
 • telefonické konzultácie a poradenstvo
 • zameriavanie užívateľských plôch priamo v teréne a prenesenie dát do programu
 • vytýčenie hraníc užívateľských plôch v teréne
Komplexná ponuka služieb | Skeagis
Dlhoročné skúsenosti | Skeagis

Dlhoročné skúsenosti

V odbore špecializovaného vývoja a implementácie softvérových produktov v oblasti agro sektoru pôsobíme už vyše 17 rokov a ponúkame softvér a služby, ktoré pomáhajú plniť našim zákazníkom ich legislatívne povinnosti. Sledujeme trendy vo vývoji softvéru, využívame a odovzdávame  len také nástroje, ktoré sú dlhodobo udržateľné, zaistia podniku  vysoký výkon a čo možno najjednoduchšiu údržbu softvéru.

Interne a externe spolupracujeme s najskúsenejšími odborníkmi v predmetnej problematike. Stratégia riadenia zamestnancov v našej spoločnosti smeruje k udržaniu a posilneniu vysokej úrovne vedomostí a skúseností z odboru IT a poľnohospodárstva.

Výhody spolupráce s firmou SKEAGIS, s. r. o.

Dlhodobá skúsenosť v oblasti geografických informačných systémov a databázových aplikácií

Produkt Skeagis je implementovaný vo viac ako 800 poľnohospodárskych podnikoch – líder na trhu v oblasti geografických informačných systémov

Personálne a kvalifikované zabezpečenie kompletného procesu spracovania projektu, od získavania dát, ich spracovania, testovania až po odovzdanie celého projektu

Dlhodobá vzájomná spolupráca s inými subjektmi (MP SR, NPPC,  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR), PPA,  Slovenský pozemkový fond (SPF))

Každoročné stretnutie užívateľov programu Skeagis s lektorskou účasťou iných subjektov – MP SR, PPA ,NPPC, ÚKSUP, SPF, CEHZ

Informačný systém umožňuje vykonávať rôzne analýzy pre potreby rozhodovania manažmentu podniku.

Implementácia dát zameraných parciel satelitným zameriavacím zariadením a získavanie  ortofotomáp prostredníctvom dronov

Implementácia dát zameraných honov systémom zariadení na určenie polohy a ortofotomáp (LPIS)

Možnosť riešenia problémov on line – služba vzdialenej správy, táto technológia je bezplatná a jej výhodou je jednoduchosť a bezpečnosť zároveň

Systém je otvorený z hľadiska vkladania nových dát na základe prístupových práv

Aktualizácia dát prebieha jednoduchým spôsobom cez dialógové okná

Zabezpečenie školenia užívateľov, záručný a pozáručný servis

Vzdialená správa

Možnosť riešenia problémov on line – služba vzdialenej správy, táto technológia je bezplatná a jej výhodou je jednoduchosť a bezpečnosť zároveň. Po nahlásení potrebných údajov: ID, kód sa technik pripojí na zákaznícky počítač a problém vyrieši na diaľku, zatiaľ čo zákazník sleduje na monitore prebiehajúci zásah s možnosťou paralelnej telefonickej komunikácie.

 • Minimalizáciu doby započatia servisného zásahu
 • Ušetrenie nákladov za servisné služby
 • Ušetrenie nákladov vďaka minimalizácii doby prestojov
 • Vzdialená správa šetrí náš čas a Vaše peniaze
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak