Metodické dni – Evidencia zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom v programe Skeagis

Metodické dni – Evidencia zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom v programe Skeagis

V ostatných dňoch mnohým z vás boli zo strany Slovenského pozemkového fondu doručené dodatky k aktuálnym nájomným zmluvám. Slovenský pozemkový fond v nich, okrem iného, požaduje zmeny výšky dohodnutého nájomného. V poľnohospodárskej sfére sa k tejto téme rozprúdila aktívna diskusia. Veríme,  že sa v tejto téme nájde konsenzus, ktorý bude uspokojivý pre obe strany. Bez ohľadu na výsledok je pre všetkých z vás, ktorí nájomné zmluvy spracovávate v softvéri Skeagis, potrebné zmluvu so SPF zaevidovať v programe.

PREČO JE DÔLEŽITÉ EVIDOVAŤ ZMLUVU SO SPF V PROGRAME?

 << zazmluvnená výmera pôdy, ktorú prenajíma SPF sa zobrazí v celkovom sumáre prenajímanej pôdy subjektu,

<< program zobrazí relevantné % zazmluvnenia prenajímaných parciel,

<< dosiahnu sa korektné údaje pre vyplnenie príloh vyhlášky 172/2018 Z. z. 

<< príprava argumentov pre rokovanie o predmete zmluvy (prenajímaných parcelách na základe užívania)  so SPF.

Aby sme vám celý proces prípravy, kontroly a evidencie zmluvy v programe Skeagis uľahčili, pripravili sme pre vás sériu metodických dní.  Stretneme sa aj osobne v Martine, ale kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií a rôznym obmedzeniam, sme pripravili metodické dni aj v online podobe.

Prihlásiť sa môžete priamo v programe Skeagis, záložka Pomoc.

Tešíme sa na stretnutie s vami.