WEBINÁR – Zmeny LPIS

WEBINÁR – Zmeny LPIS

Vážení zákazníci,

v rámci prípravy ku podaniu Jednotnej žiadosti o priame platby pre rok 2022 sme si pre Vás pripravili novinku, ktorá súvisí s vyhodnotením vrstvy LPIS. 

Dovolili sme si pre Vás pripraviť novú zostavu v rámci modulu Pozemky, ktorá vyhodnocuje a porovnáva plochy, ktoré ste deklarovali minulý rok s tohtoročným stavom. Ide o tabuľkový podklad k inventarizácii, respektíve sumarizácii plôch pre kampaň 2022. V zostave sú znázornené plochy, ktoré boli vyňaté z LPIS, ale aj plochy pri ktorých došlo ku prečíslovaniu. 

Spomínanú zostavu nájdete v programe Skeagis -> Modul Pozemky -> Tlačové zostavy ->  Zmeny v mojich LPIS (2021 voči 2022)

UPOZORNENIE

Je veľmi dôležité aby zákres, ktorý spravíte ku Jednotnej žiadosti o priame platby prezentoval reálne zodpovedajúci stav v teréne. Týka sa to aj prípadu osevu na svahu nad 12%. Pre potvrdenie správnosti Vášho rozhodnutia resp. akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na linke hot-line.