Šťastné a pokojné Vianoce

Šťastné a pokojné Vianoce

Nech vianočný zvonček šťastím Vám zvoní,
nech vianočný čas v lásku sa zmení,
a tak krásne ako sa hviezda ligoce,
tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce.

Kolektív spoločnosti
SKEAGIS, s.r.o.

HOTLINE

bude pre Vás k dispozícii v nasledujúcich pracovných dňoch a počas vianočných sviatkov v tomto režime

do 22.12.2023 bez obmedzení

27.12.2023 – streda – 8:00 – 12:00

29.12.2023 – piatok – 8:00 – 12:00
od 02.01.2024 hotline v štandardnom režime