Regionálne stretnutia

Regionálne stretnutia

Pozývame Vás na bezplatné jesenné regionálne stretnutia, na ktorých Vás chceme oboznámiť s novými produktmi a zmenami v programe Skeagis.

Cieľovou skupinou sú aktívni používatelia programu, so zameraním najmä na moduly Agronomická evidencia, Digitálna podateľňa a Zvieratá.

Program stretnutí:  

8:30 – 9:00 Príchod a registrácia účastníkov  

9:00 – 9:15 Privítanie účastníkov stretnutia  

9:15 – 10:45 Moduly pre dennú prax v prvovýrobe:

  • Plánovanie rastlinnej výroby s použitím Technologickej karty plodín
  • Evidencia pasenia ako reakcia na nové požiadavky na chovateľa
  • Pomocník pre poľnohospodárov plniacich podmienky tzv. Ekoschém

10:45 – 11:00 Občerstvenie  

11:00 – 12:00 Nové riešenia pre presnejšiu a rýchlejšiu evidenciu: 

  • Aplikácia Gazda – práca a použitie v dennom živote poľnohospodára.  
  • Fotky – nová realita deklarovania splnenia podmienok (AMS).
  • Výkazy práce – priebežné zápisy vykonávaných pracovných operácií. 
  • Geotab – riešenie pre tých, ktorí aj v teréne chcú mať „všetko pokope“.
  • Modul Dohľad – nové možnosti kontrol.

12:00 Ukončenie stretnutia

Vyberte si vyhovujúci termín, miesto konania a prihláste sa priamo v programe Skeagis (Pomoc – Prihláška na metodický deň – Regionálne stretnutia 2023). 

Účasť na stretnutí je bezplatná, z organizačných dôvodov však prosíme o včasné odhlásenie sa z programu v prípade, ak sa napriek prihláške stretnutia nezúčastníte, a to minimálne 24 hodín pred konaním podujatia.  Zmena programu vyhradená. 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Kolektív firmy SKEAGIS, s.r.o.