Jarné regionálne stretnutia 2024

Jarné regionálne stretnutia 2024

Pozývame Vás na jarné regionálne stretnutia, na ktorých Vás chceme oboznámiť s produktami a témami, ktoré sú aktuálne pre používateľov programu Skeagis.

Cieľovou skupinou sú aktívni používatelia programu, so zameraním najmä na moduly Agronomická evidencia, Digitálna podateľňa a Zvieratá.

08:45 – 09:00 Príchod a registrácia účastníkov
09:00 – 09:15 Privítanie účastníkov stretnutia, predstavenie harmonogramu
09:15 – 09:45 Ako a prečo používať technologické karty plodín
09:45 – 10:30 Digitálna podateľňa 2024, Ekoschémy, Infopanel
10:30 – 10:45 Občerstvenie
10:45 – 11:15 Príprava pre denník pasenia – evidencia stád
11:15 – 11:45 Aplikácia Gazda – offline režim, verzia pre iOS, Fotky
11:45 – 12:15 Pripravujeme – drony, AMS, rozšírené kontroly, pomocník
12:15 Obed

Vyberte si vyhovujúci termín, miesto konania a prihláste sa priamo v programe Skeagis (Pomoc – Prihláška na metodický deň – Regionálne stretnutia 2024). Účasť na stretnutí je bezplatná. V prípade, že sa stretnutia nebudete môcť zúčastniť, prosíme Vás o včasné odhlásenie sa z termínu a to minimálne 24 hodín pred konaním stretnutia.

Zmena programu vyhradená. V prípade nedostatočného počtu prihlásených, bude stretnutie zrušené, prihlásení o tom budú informovaní a budú mať možnosť prihlásiť sa na iný termín.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Kolektív firmy SKEAGIS, s.r.o.