Hlásenie pre ÚKSÚP – termín do 15.2.2022

Hlásenie pre ÚKSÚP – termín do 15.2.2022

Vážení zákazníci, 

dovoľte aby sme vás informovali, že Hlásenie spotreby hnojív, objemu skladovacích kapacít hnojív a spotreby prípravkov na ochranu rastlín do aplikácie ÚKSÚP za hospodársky rok 2020/ 2021 je možné exportovať zo softvéru Skeagis.

Toto hlásenie je potrebné zaslať najneskôr do 15.2.2022.

Upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj nulové hlásenie, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne hnojivá, žiadne prípravky na ochranu rastlín, ani pomocné prípravky!

Hlásenie pre ÚKSÚP nájdete priamo v programe SKEAGIS. Zobrazí sa Vám kliknutím na modul Pozemky, kde vo Funkciách navolíte možnosť ÚKSÚP –  Export pre ÚKSÚP. V prípade, že modul Pozemky nemáte zakúpený a mali by ste oň záujem, kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

V prípade pochybností o správnosti vášho postupu, alebo ak potrebujete poradiť, či je vaše hlásenie vyplnené správne, pozrite si webinár, ktorý  nájdete v archíve Skeagis – záložka Pomoc – Webináre.  V prípade ďalších otázok kontaktujte náš Hotline, prípadne svojho obchodného zástupcu.