Metodické dni – Digitálna podateľňa 2022

Metodické dni – Digitálna podateľňa 2022

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na metodické dni, zamerané na prípravu, kontrolu a podávanie žiadostí o priame podpory pre rok 2022 v module Digitálna podateľňa.

Využite možnosť zúčastniť sa metodického dňa osobne alebo online prostredníctvom platformy ZOOM. Váš predbežný záujem vyjadrite vo formulári, ktorý Vám posielame. Pomôže nám zabezpečiť plynulú organizáciu metodických dní.

Termíny, časy a miesta konania metodických dní a tiež termíny online metodických dní budú zverejnené v dostatočnom predstihu na základe vyhodnotenia formulárov o predbežnom záujme priamo v programe Skeagis.

Využitie modulu Digitálna podateľňa:

 • zjednodušenie práce pri podávaní žiadosti na priame platby
 • kontrola pripravovanej žiadosti
 • generovanie podkladov aj pre ekológiu
 • upozornenie na opatrenia, na ktoré ste mohli zabudnúť
 • automatické prečíslovanie parciel
 • príprava žiadosti aj pre malého suseda
 • predpríprava agronomickej evidencie
 • kontrola právneho vzťahu k pôde
 • prepojenie s modulom Zvieratá a kontrola zaťaženia
 • možnosť prikladania fotodokumentácie cez mobilnú aplikáciu
 • celoročné upozornenia na zmeny v GSAA
 • prehľadné zostavy deklarácií
Našim cieľom bude previesť Vás:
 
 • zakresľovaním parciel,
 • kontrolnými mechanizmami,
 • kontrolami v procese odosielania žiadosti do systému GSAA,
 • predchádzaním najčastejším chybám,
 • ďalšími vylepšeniami, ktoré sme pre Vás v rámci modulu Digitálna podateľňa pripravili.