Náš príspevok na informačnom dni pre poľnohospodárov 2021 organizovanom SPPK

Náš príspevok na informačnom dni pre poľnohospodárov 2021 organizovanom SPPK

Pozrite si našu videoprednášku z Informačného dňa pre poľnohospodárov, organizovaného SPPK dňa 20.4.2021, ktorého záznam nájdete na http://www.sppk.sk/clanok/3855, na tému Predkladanie jednotnej žiadosti na priame platby pre rok 2021 zo softvéru Skeagis, modul Digitálna podateľňa.