WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, časť I.  (pre začiatočníkov)

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, časť I. (pre začiatočníkov)

V tomto čase sme pre vás plánovali organizovať Metodické dni k modulu Digitálna podateľňa. Bohužiaľ, vzhľadom na mimoriadnu situáciu sme museli osobné školenia zrušiť. Nechceme však aby ste  na prípravu žiadostí o priame podpory zostali sami.  Tak ako po minulé roky vám budeme nápomocní počas kampane na hotline v špeciálnom, dlhšom režime.

Už  teraz však máte prístupný modul Digitálna podateľňa, aby ste si mohli žiadosti pripravovať v predstihu. Okrem toho naďalej, aj keď v obmedzenom režime, poskytujeme službu zameriavania kultúrnych dielov v terénne, či vytyčovanie hraníc kultúrnych dielov a parciel.

Ak s modulom Digitálna podateľňa nemáte skúsenosti alebo si chcete zopakovať zakresľovanie grafických podkladov, či oboznámiť sa s novinkami, ktoré sme pre vás pre tento rok pripravili odporúčame vám sledovať naše webináre k tejto téme.  Rozdelili sme ich do niekoľkých častí, tak aby prezentácia bola užitočná pre všetkých  – začiatočníkov aj pokročilých.

Prvý zo série webinárov k modulu Digitálna podateľňa je určený pre tých, ktorí s modulom ešte len začínajú.  Naučíte sa základy kreslenia a princípy práce v module.

Webinár vysielame v utorok 31.3.2020 o 10:00 hod. priamo v programe Skeagis.

Zabezpečte si:

<< min. 15 minútový časový priestor,

<< slúchadlá k stolovému PC.

Čo sa v tejto časti dozviete?

  << ako aktualizovať vrstvu LPIS, externé vrstvy, vrstvu vlastných  kultúrnych dielov zakreslených na GSAA či vrstvu ostatných žiadateľov, 

<< ktoré nástroje uľahčujú a spresňujú zakresľovanie hraníc užívania,

<< ako funguje tzv. spoločná hranica so susedom a prečo minimalizuje riziko zákresu prekrytu užívanej plochy,  

<< ktoré funkcie môžete využiť na kopírovanie alebo prenos hraníc z iných vrstiev (napr. zamerané hranice v teréne alebo hranice E parciel).

<< priestor na vaše otázky.

Ak webinár z rôznych dôvodov nemôžete sledovať online, nájdete ho neskôr v archíve programu Skeagis – záložka Pomoc.