O Z N A M

O Z N A M

V súvislosti s dodržiavaním  preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového korovnavírusu prijala naša spoločnosť niekoľko obmedzení na ochranu svojich zamestnancov. Všetkým zamestnancom je umožnená práca z domu a  sú zakázané osobné stretnutia a školenia.

Tieto obmedzenia by sa vás mali dotknúť v minimálnej miere. Naďalej poskytujeme:

  • Hotline – v čase od 7:30 – 15:30
  • Školenia – prostredníctvom technológie Team Viewer
  • Prezentácia programu – prostredníctvom vzdialenej správy.

Ak ste zvažovali školenie k programu, využite tento čas práve na túto aktivitu.

Podnikom, ktorý využívajú náš aplikačný hosting  umožníme preinštaláciu prístupu na hosting na iný PC, tak aby ich zamestnanci mohli pracovať počas mimoriadneho stavu z domu.

Vzhľadom na to, že nie je možné predpokladať, kedy sa podarí dostať šírenie koronavírusu pod kontrolu, je možné že sa nepodarí zrealizovať hromadné školenia pred podávaním žiadostí o priame podpory.

O novinkách a zmenách  v module Digitálna podateľňa vás budeme informovať prostredníctvom mailov a webinárov.

Sledujte nás.