Nová webová aplikácia – SKEAGIS MINI

Nová webová aplikácia – SKEAGIS MINI

Nová webová aplikácia – SKEAGIS MINI

Aplikácia slúži na evidenciu obhospodarovaných kultúrnych dielov, pestovaných plodín a zároveň ponúka rôzne textové výstupy pre potreby agronóma a kontrolné orgány štátnej správy (ÚKSÚP, PPA).

Po zaregistrovaní má užívateľ k dispozícií bezplatnú skúšobnú verziu s obmedzenými funkciami, do konca roku 2015 je možné využiť tiež zvýhodnené podmienky zakúpenia licencie na celý rok. Viac informácií nájdete na adrese mini.skeagis.sk