Podpora operačného systému Windows 10

Podpora operačného systému Windows 10

Podpora operačného systému Windows 10

Vážený zákazník,

 

v súvislosti s prechodom na nový operačný systém Windows 10 si Vás dovoľujeme upozorniť, že pred aktualizáciou počítača je potrebné kontaktovať našu podporu na telefónnom čísle 043/2851590 za účelom zálohy systému. V prípade, že v rámci podniku používate informačný systém Skeagis na viacerých  počítačoch, môže byť v niektorých prípadoch nevyhnutné vykonať aktualizáciu / prekonfiguráciu na každom počítači.