Odborná konferencia Právne aspekty hospodárenia na pôde pre rok 2016

Odborná konferencia Právne aspekty hospodárenia na pôde pre rok 2016

Odborná konferencia Právne aspekty hospodárenia na pôde pre rok 2016

Dobrý deň!

V mene spoločnosti SKEAGIS, s.r.o., ktorá ponúka komplexné služby v oblasti informačných systémov najmä pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby, si Vás dovoľujeme pozvať na odbornú konferenciu s názvom 
„Právne aspekty hospodárenia na pôde pre rok 2016“
. Konferencia je určená pre vrcholový manažment poľnohospodárskych subjektov – predsedov, riaditeľov, konateľov, ekonómov a zootechnikov.

Na konferencii budú lektorovať zástupcovia organizácií – VUPOP, ÚKSUP a CEHZ.
Konferencia sa uskutoční v termíne:

10. – 11. február 2016 v zariadení KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC a.s.

Kapacita konferenčnej miestnosti je vyčerpaná, nie je možné prihlasovanie ďalších záujemcov. Posledné akceptované prihlášky sú zo dňa 3.2. z dopoludňajších hodín. Ak ste zaslali prihlášku po tomto termíne a nemôže byť z dôvodu vyčerpania kapacity akceptovaná, budeme Vás kontaktovať a platba Vám bude vrátená.

V prípade otázok či nejasností nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

S úctou

Kolektív SKEAGIS, s.r.o.