KONFERENCIA – Efektívne riešenia Skeagis v roku 2023

KONFERENCIA – Efektívne riešenia Skeagis v roku 2023

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu spoločnosti SKEAGIS, s.r.o., ktorá sa bude konať dňa 7.novembra 2023 v priestoroch Hotela DIXON**** v Banskej Bystrici.

Cieľom konferencie je udržanie aktívneho prístupu k aktuálnej legislatíve a predstavenie nových produktov a služieb spoločnosti SKEAGIS, s.r.o.

Harmonogram konferencie:

09:00 Mgr. Ladislav Habiňák – SKEAGIS, s.r.o. „Privítanie účastníkov konferencie“
09:30 Ing. Daniel Hrežík – AgriBusiness, s.r.o. „Nechajte to v našich rukách“
10:30 Prestávka
11:00 Ing. Miroslav Fakla – SKEAGIS, s.r.o. „Kontroly v programe Skeagis, ekoschémy, TKP“
11:30 Ing. Ľubica Konôpková – SKEAGIS, s.r.o. „Individuálne evidencie zvierat, denníky pasenia“
11:45 Ing. Miroslav Fakla – SKEAGIS, s.r.o. „Modul Dohľad, spolupráca s poradcami“
12:00 Obed
13:15 Ing. Lukáš Šimurka – PD Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch – Brezanoch „Skúsenosti s mobilnou aplikáciou Gazda“
13:30 Mgr. Daniel Lacek – SKEAGIS, s.r.o. „Mobilná aplikácia Gazda, zameriavanie, fotky pre AMS“
14:15 Ing. Martin Illáš – Sekcia legislatívy MRPV SK „Register uživacích vzťahov k pozemkom a úprava užívania pozemkov“
14:45 Ing. Jozef Šimko – SKEAGIS,s.r.o. „Aktuálnosť katastrálnych údajov“
15:00 Prestávka
15:30 Ing. Juraj Rigan -AGRO PALÍN, s.r.o. „Skúsenosti so satelitným monitoringom strojov“
15:45 PETROLTRANS, a.s. „Predstavenie portfólia produktov a služieb“
16:00 Ing. Jozef Šimko – SKEAGIS, s.r.o. „Satelitný monitoring, evidencia výkazov práce, AgriRouter“
16:30 Mgr. Daniel Lacek – SKEAGIS, s.r.o. „Využitie dronov pri monitoringu stavov porastov, sentinel, AMS“
17:00 Ukončenie konferencie
17:15 Večera
18:30 Občerstvenie, voľná diskusia ku preberaným témam
Zmena programu vyhradená

V prípade záujmu prosím vyplňte registračný formulár.

Tešíme sa na Vašu účasť!