Evidencia pasenia v programe SKEAGIS

Vážení zákazníci,

touto cestou chceme upozorniť tých, ktorí sa zapojili do ekoschém na blížiace sa termíny pre odovzdanie evidencie pasenia. 

Žiadatelia o podporu v rámci celofarmovej ekoschémy majú túto povinnosť do 15.10.2023. 

Žiadatelia o podporu formou pastevného chovu majú túto povinnosť do 15.11.2023.

Nový spôsob evidencie pasenia prepája modul Zvieratá s modulom Agronomická evidencia. Kombinácia oboch modulov pri evidencii pasenia zjednodušuje komunikáciu medzi pracovníkmi jednotlivých segmentov prvovýroby a zefektívňuje nutné kroky zápisov denníka pasenia. Cieľom nového spôsobu evidencie pasenia je umožniť vypĺňať detailnejšie informácie a zároveň zjednodušiť spôsob zadávania pasenia.

Výhody nového spôsobu evidencie pasenia:

  • pasenie je možné zadávať nie len cez modul Agronomická evidencia, ale aj cez modul Zvieratá,
  • možnosť manuálnej evidencie podľa kusov hospodárskych zvierat, ako aj automatického výpočtu na základe evidencie v module Zvieratá,
  • využívanie pasienkových areálov, ktoré zjednodušujú evidenciu pridružených parciel,
  • automatické generovanie činností na príslušné parcely podľa evidencie v okne denníka pasenia,
  • minimalizovanie chybovosti,
  • odstránenie duplicitného zadávania údajov,
  • možnosť evidencie nepasených zvierat pre zvolené dni podľa konkrétnych ušných čísel

Viac informácií k novému spôsobu evidencie pasenia nájdete na:

https://skeagis.sk/pomoc/#evidencia-pasenia

V prípade potreby nájdete v programe SKEAGIS a takisto aj v module Zvieratá videomanuál.  Manuál sa nachádza v sekcii: POMOC/WEBINÁRE/ EVIDENCIA PASENIA