Modul Digitálna podateľňa pre rok 2021

Modul Digitálna podateľňa pre rok 2021

Prinášame vám v tomto roku inovovaný modul Digitálna podateľňa. Zjednodušenie a zrýchlenie práce v module sme mohli implementovať na základe vzájomnej spolupráce a spätnej väzby  vás – našich  zákazníkov.

S čím sa už napr. v module nestretnete?

  • Spoločné a vlastné hranice
  • Identifikácia parcely
  • Kopírovanie do schránky
  • Aktualizácia so serverom SKEAGIS

Namiesto týchto funkcií sme zaviedli mnohé automatické operácie, ktoré sú spolu s ručnými operáciami, sústredené v jednej vrstve parciel.  Zakreslená parcela sa zobrazí pred jej odsúhlasením a mnohých určite poteší aj „krok späť“.

Rozšírili sme aj kontrolné mechanizmy, ktoré sa v mape sústredili do jedného okna. Program identifikuje možné nezrovnalosti a navrhne nápravu. Kontroly pribudli aj v procese odosielania žiadosti do systému GSAA a samozrejmosťou je aj zasielanie mailových notifikácií po podaní žiadosti o priame platby.

Všetky zmeny si môžete pozrieť vo webinári k tejto téme. Nájdete ho v archíve programu Skeagis – Pomoc – Webináre alebo si ich vyhľadáte v interaktívnom manuále.

Ak vám tieto informácie nestačia, prihláste sa na metodický deň k tejto téme. Vzdelávaciu aktivitu organizujeme online každý utorok a štvrtok. Prihlášku  nájdete v programe Skeagis- Pomoc – Metodické dni.

Čo vás čaká?

  • zopakujete si základné funkcionality mapy v softvéri Skeagis,
  • na demodátach budete riešiť modelové úlohy za prítomnosti školiteľa,
  • získate teoretické poznatky z danej problematiky,
  • zopakujete si postup podávania žiadosti.

A ako BONUS – dostanete aj záznam z metodického dňa, takže sa k jednotlivým témam môžete kedykoľvek vrátiť.

Tešíme sa na vás. a