NOVINKA – modul Monitoring porastov

NOVINKA – modul Monitoring porastov

Veľmi nás teší, že vám môžeme opäť predstaviť nový modul programu Skeagis. Pripravovali sme ho pre vás tak, aby vám nielen uľahčil prácu, ale otvoril nové dimenzie aj pre operatívne, ale hlavne dlhodobé, rozhodovanie v agronomickej praxi.

 Prepojením na webové portály poskytovateľov satelitných snímok získate priamo pri zvolenej parcele informácie o kvalite porastu v aktuálnom aj historickom zobrazení. Sledujete jeho vývoj v čase, vidíte plochy, ktoré vykazujú anomálie, či už z dôvodu chorôb, škodcov, zvery alebo z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.  Užívateľ je na tieto rozdiely včas upozornený, aby v prípade, že je to ešte možné, mohol sanovať svoju úrodu. Na základe snímok si môže pripraviť mapu hnojenia či postrekov pre variabilné hnojenie a postrek, tak aby bol dosiahnutý optimálny vývoj plodiny.  Z dlhodobého hľadiska, je možné na základe opakujúcich sa častí plôch vykazujúcich diferencie oproti štandardným plochám parcely vytvárať mapy siatia pre optimalizáciu osevného plánu s prihliadnutím na ekonomiku parcely.

Vzhľadom na to, že nové technológie prinášajú aj inovácie v oblasti kontrol zo strany štátnych orgánov, je jednou z foriem kontroly plôch zaradených do žiadosti o priame platby zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry, vyhodnotenie opakovaných satelitných alebo leteckých snímok vybraného územia zhotovených počas niekoľkých fáz vegetačného obdobia. Tieto snímky PPA následne porovnáva s „knihou honov“ vedenou na podniku a preveruje súlad evidovaných záznamov s vegetačnou fázou rastliny zaznamenanou pomocou satelitnej snímky. Už nezrovnalosť zachytená na jednom bloku môže viesť k nevyplateniu priamych platieb za celý podnik. Modul Monitoring porastov tak ponúka vynikajúci nástroj na kontrolu evidovaných zápisov v „knihe honov“  voči záznamom zo satelitnej snímky.

Nový modul Monitoring porastov objednávajte priamo v programe Skeagis, v záložke Pomoc – Objednávky.

V prvej fáze  bude dostupný za uvádzaciu cenu pre zberový rok 2020 len pre limitovaný počet zákazníkov!