Modul Monitoring porastov – oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností

Modul Monitoring porastov – oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností

Do nového modulu Monitoring porastov sme aktuálne zapracovali funkciu , ktorá podľa satelitnej snímky  a nadmorskej výšky identifikuje parcely, na ktorých žiadateľ v zmysle podmienok nariadenia vlády 342/2014 Z. z. nemohol z dôvodu nepriaznivého počasia vykonať potrebné agrotechnické zásahy.

Nová funkcia modulu Monitoring porastov:

  • Identifikuje parcely, ktoré naznačujú nedodržanie podmienok nariadenia vlády 342/2014 Z. z.,
  • Vyplní formulár „ Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností“ s udaním dotknutých parciel,
  • Vytlačí prílohu o úhrne zrážok v zvolenom období.

Ak modul ešte nemáte aktívny, môžete si ho objednať priamo v programe Skeagis.