Export pre ÚKSÚP

Export pre ÚKSÚP


Radi by sme vás informovali, že od 16.1.2020 je možné exportovať zo softvéru Skeagis – hlásenie spotreby hnojív, objemu skladovacích kapacít hnojív, počtu hospodárskych zvierat a spotreby prípravkov na ochranu rastlín do aplikácie ÚKSÚP.  Toto hlásenie je potrebné zaslať najneskôr do 14.2.2020.

Upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj nulové hlásenie, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne hnojivá, žiadne prípravky na ochranu rastlín, ani pomocné prípravky!

Ak máte  pochybnosti o správnosti vášho postupu, potrebujete pomoc alebo sa len chcete uistiť, že vaše hlásenie bude správne vyplnené pozrite si webinár, ktorý sme pre vás pripravili k tejto téme.

Webinár vysielame v stredu 22.1.2020 o 10:00 hod.

Zabezpečte si:

<< min. 15 minútový časový priestor,

<< slúchadlá k stolovému PC.

Čo je obsahom webinára?

  << ako zosúladiť číselníky v Skeagise s elektronickým formulárom,

  <<   ako upraviť  a doplniť údaje priamo  v elektronickom formulári,

<< ukážka doplnených legislatívnych kontrol pred odoslaním údajov z programu Skeagis,

<< ako zálohovať odoslané údaje,

<< priestor na vaše otázky.