Webinár k Vyhláške č. 172/2018 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.

Webinár k Vyhláške č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.

V zmysle vyhlášky 172/2018 Z. z. je subjekt prenajímajúci poľnohospodársku pôdu povinný do 31.1. 2020
odovzdať okresnému úradu Prílohu č. 3 k uvedenej vyhláške. Výkaz
sumárnych údajov z evidencie nájomného je možné vytlačiť priamo zo
softvéru Skeagis – modul Nájomné zmluvy.

K uvedenej téme sme pripravili webinár, ktorý sme vysielali v stredu 15.1.2020.

V prípade, že ste si živé vysielanie nestihli pozrieť, nájdete webinár priamo  v softvéri Skeagis v hlavnom menu Pomoc – Webináre.

Dozviete sa:

  • Čo je predmetom  prílohy č. 3 vyhlášky 172/20018 Z. z.
  • Aké nastavenia zvoliť v programe Skeagis pre správne vyplnenie prílohy č. 3 vyhlášky
         172/20018 Z. z.
  • Aké faktory môžu ovplyvniť správnosť uvedených údajov.
  • Na čo si dať pozor pri tlači  požadovanej prílohy.

Súčasťou webináru sú aj odpovede na vaše otázky k danej téme.