Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky

Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky

Blíži sa termín  podávania žiadosti  o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky. V zmysle § 4 nariadenia vlády SR č. 152/2013  o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb je žiadateľ povinný spĺňať požiadavky ako napr. vek zvieraťa či minimálna dĺžka   počas ktorej musí mať zviera zaradené v chove.

Pri množstve povinností, ktoré sú kladené na poľnohospodárske subjekty sa zvyšuje riziko porušenia podmienok poskytovania platieb. Pri tejto administratíve môže byť softvér Skeagis veľmi nápomocný.

Modul Zvieratá:

<<  zabezpečí, že do žiadostí sa automaticky načítajú len tie zvieratá, ktoré máte na farme, ostatné sa zo zoznamu vyškrtnú

<<  umožní  do žiadostí doplniť len tie zvieratá, ktoré spĺňajú podmienky pre zaradenie do žiadostí, 

<< upozorní pri odsune zvieraťa počas retenčného obdobia, že zviera je zaradené v žiadosti a je potrebné urobiť náhradu,

<< ponúkne zoznam nenahradených zvierat a zoznam zvierat, ktoré je možné použiť na náhradu

<< umožní tlač  oznámenia o zmene pre hlásenie na PPA

ŽIADOSŤ MÁTE PRIPRAVENÚ DO NIEKOĽKÝCH MINÚT!

Aby sme vám podávanie žiadostí čo najviac uľahčili pripravili sme k tejto téme webinár Podpory a filtrácia denného prehľadu v module Zvieratá, ktorý vysielame 10.2.2020 o 10:30 hod.

Dozviete sa:

<< Význam zaradenia zvierat do podpôr v programe pre užívateľa.

<<  Spôsoby zaradenia, využitie automatického importu zoznamu zvierat. Tlačové zostavy pre PPA.

<< Evidencia náhrad zvierat v retenčnom období.

<< Denný prehľad a filtrácia predmetných zvierat pre chovateľa.

Na sledovanie webinára si vyhraďte čas  cca 15 min. a v prípade, že webinár sledujete na  stolovom PC  zabezpečte si aj slúchadlá.

Počas vysielania môžete klásť otázky, na ktoré odpovieme po jeho ukončení.

V prípade, že webinár nestihnete v uvedenom čase,  môžete si ho pozrieť neskôr v archíve programu Skeagis.