Viewing posts categorised under: Aktuality

WEBINÁR – Zmeny LPIS

od Skeagis v Aktuality, Semináre - webináre

Vážení zákazníci,

v rámci prípravy ku podaniu Jednotnej žiadosti o priame platby pre rok 2022 sme si pre Vás pripravili novinku, ktorá súvisí s vyhodnotením vrstvy LPIS. 

Dovolili sme si pre Vás pripraviť novú zostavu v rámci modulu Pozemky, ktorá vyhodnocuje a porovnáva plochy, ktoré ste deklarovali minulý rok s tohtoročným stavom. Ide o tabuľkový podklad k inventarizácii, respektíve sumarizácii plôch pre kampaň 2022. V zostave sú znázornené plochy, ktoré boli vyňaté z LPIS, ale aj plochy pri ktorých došlo ku prečíslovaniu. 

Spomínanú zostavu nájdete v programe Skeagis -> Modul Pozemky -> Tlačové zostavy ->  Zmeny v mojich LPIS (2021 voči 2022)

UPOZORNENIE

Je veľmi dôležité aby zákres, ktorý spravíte ku Jednotnej žiadosti o priame platby prezentoval reálne zodpovedajúci stav v teréne. Týka sa to aj prípadu osevu na svahu nad 12%. Pre potvrdenie správnosti Vášho rozhodnutia resp. akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na linke hot-line.

Čítať ďalej

Upozornenie k príprave Jednotnej žiadosti o priame platby v roku 2022

od Skeagis v Aktuality

Vážení zákazníci, 

spoločne budeme aj tento rok pripravovať podmienky pre to, aby kampaň pre prípravu žiadosti o priame platby bola úspešne zvládnutá. Veríme, že moduly Digitálna podateľňa a Zvieratá Vám budú v procese prípravy Vašich žiadostí nápomocné.

Tento rok sa stretávame s niekoľkými zásadnejšími výzvami, na ktoré by sme Vás radi upozornili.

LPIS

Cyklická aktualizácia LPIS sa dotkla stredného Slovenska, a teda na zásadnejšie zmeny LPIS sa musia pripraviť poľnohospodári v týchto okresoch. V procese aktualizácie sa vychádzalo aj z nových orto snímok, preto je potrebné, aby ste si svoje plochy skontrolovali, vyhodnotili na nových podkladoch, dostupných aj v programe. Viacerí uvádzate, že aj plochy, ktoré sú využívané ako pasienky, boli predmetom  úpravy LPIS a nevnímate ich vyčlenenie ako správne.

V tejto súvislosti odporúčame, aby ste si plochy skontrolovali aj v teréne a ubezpečili sa, či boli odstránené aj nedopasky. Pokiaľ obzvlášť viacročný porast nedopaskov ostáva na parcelách, môže byť podnetom pre vyčlenenie takých plôch z LPIS. V prípade, že nejde o Váš prípad a vnímate vyčlenenie alebo úpravu ako neoprávnenú, máte možnosť obrátiť sa na útvar pre aktualizáciu LPIS prostredníctvom emailovej adresy akt.lpis@apa.sk. Odporúčanou prílohou je fotodokumentácia parciel, ktoré sú úpravou LPIS dotknuté.

Ak sa nerozhodnete využiť možnosť pripomienkovania úpravy LPIS a zákres nezodpovedá Vášmu skutočnému užívaniu, deklarácia umožňuje požiadať o rozšírenie LPIS. Upozorňujeme však, že rozšírenie môže mať za následok oneskorenie platieb z dôvodu administrácie tejto žiadosti. 

Úhor s produkciou v EFA

Na základe rozhodnutia MPRV SR je možné na plochách v minulosti deklarovaných ako úhor v EFA pestovať plodiny s produkciou a súčasne ich deklarovať ako úhor zaradený do EFA. Upozorňujeme, že na základe niektorých otvorených otázok nie je možné jednoznačne skontrolovať Vašu žiadosť a poskytnúť Vám odporúčania pre použitie tohto riešenia vo Vašej žiadosti. Majte toto, prosíme, na vedomí, keď si budete Vaše žiadosti pripravovať a rozhodovať sa, ako rozčleníte Vaše plochy za účelom zabezpečenia dostatočného pokrytia EFA.

Zmeny v ekologickej produkcii

Na základe novelizovanej legislatívy k ekologickej poľnohospodárskej výrobe podliehajú nové Vami obhospodarované plochy a predmety poľnohospodárskej produkcie kontrole inšpekčnou organizáciou, a to ešte pred nahlásením na ÚKSÚP. Netýka sa to prípadov prečíslovania, zlúčenia, rozdelenia LPIS, kedy nahlásenie na ÚKSÚP postačuje. Viac informácií k tejto téme nájdete na stránke ÚKSÚP.

Čítať ďalej

Informácie k podávaniu Jednotnej žiadosti o priame platby v roku 2022

od Skeagis v Aktuality

Vážení zákazníci, určite ste zaregistrovali, že 19.apríla 2022 bola aplikácia GSAA na podávanie Jednotnej žiadosti o priame platby sprístupnená žiadateľom. Na podávanie jednotnej žiadosti do termínu 16.mája 2022 tak zostávajú  necelé štyri týždne. Počas tohto obdobia musí žiadateľ pripraviť, odsúhlasiť, skontrolovať a podať žiadosť, pričom musí brať na zreteľ aj  legislatívne zmeny v metodike podávania oproti minulým rokom. Tieto zmeny sú k dnešnému dňu zo strany kompetentného orgánu štátnej správy  k dispozícii, ale je predpoklad, že počas kampane sa budú podmienky dodatočne meniť a upresňovať.  Na základe týchto skutočností sme prijali niekoľko opatrení, ktoré vám pomôžu zvládnuť proces podávania  žiadosti s našou kvalifikovanou pomocou. 

K dispozícii máte tiež webináre k uvedenej oblasti a tak ako minulé roky výrazne rozširujeme telefonickú podporu. Pre poskytovanie poradenstva k modulu Digitálna podateľňa sme zriadili samostatné telefónne číslo 043/5505205. Dovoláte sa nám aj počas soboty a nedele, štátnych sviatkov. Prevádzku hotline sme upravili nasledovne:

30.4.2022 od  8:00 do 12:00
1.5.2022 od 8:00 do 12:00
7.5.2022 od 8:00 do 12:00
8.5.2022 od 8:00 do 12:00
14.5.2022 od 8:00 do 12:00
15.5.2022 od 8:00 do 12:00

Od 2.5.2022 počas pracovného týždňa sú takmer všetci zamestnanci pripravení poskytnúť vám telefonickú pomoc v čase  od 7:30 do 17:00 .

Upozorňujeme, že hotline k podávaniu žiadostí poskytujeme len pre  zákazníkov  s aktívnym modulom Digitálna podateľňa alebo Zvieratá. 

Čítať ďalej

Webinár – Evidencia podpôr v module Zvieratá

od Skeagis v Aktuality, Semináre - webináre

Využite modul Podpory na prípravu príloh k Vašej žiadosti o platby a majte pod kontrolou zvieratá počas retenčného obdobia.

Modul Zvieratá – Podpory Vám zabezpečí: 

 • prehľad zvierat, ktoré máte na farme a spĺňajú podmienky pre zaradenie do žiadosti,
 • vytvorenie príloh k žiadosti pre listinné aj elektronické podanie žiadosti,
 •  kontrolu nad evidenciou zmien počas retenčného obdobia,
 •  podklady k  oznámeniam o zmene pre potreby PPA.

Webinár vysielame naživo už túto stredu 13.04.2022 o 08:30 hod.

Pripravte si podklady k žiadosti o platby v module Zvieratá. Ušetrite čas a zabezpečte si potrebné zoznamy zvierat už do niekoľkých minút!

Nemôžete  si ho pozrieť on line? Nevadí. Ako vždy ho pre Vás uložíme do archívu v programe. 

Čítať ďalej

Metodické dni – Digitálna podateľňa 2022

od Skeagis v Aktuality

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na metodické dni, zamerané na prípravu, kontrolu a podávanie žiadostí o priame podpory pre rok 2022 v module Digitálna podateľňa.

Využite možnosť zúčastniť sa metodického dňa osobne alebo online prostredníctvom platformy ZOOM. Váš predbežný záujem vyjadrite vo formulári, ktorý Vám posielame. Pomôže nám zabezpečiť plynulú organizáciu metodických dní.

Termíny, časy a miesta konania metodických dní a tiež termíny online metodických dní budú zverejnené v dostatočnom predstihu na základe vyhodnotenia formulárov o predbežnom záujme priamo v programe Skeagis.

Využitie modulu Digitálna podateľňa:

 • zjednodušenie práce pri podávaní žiadosti na priame platby
 • kontrola pripravovanej žiadosti
 • generovanie podkladov aj pre ekológiu
 • upozornenie na opatrenia, na ktoré ste mohli zabudnúť
 • automatické prečíslovanie parciel
 • príprava žiadosti aj pre malého suseda
 • predpríprava agronomickej evidencie
 • kontrola právneho vzťahu k pôde
 • prepojenie s modulom Zvieratá a kontrola zaťaženia
 • možnosť prikladania fotodokumentácie cez mobilnú aplikáciu
 • celoročné upozornenia na zmeny v GSAA
 • prehľadné zostavy deklarácií
Našim cieľom bude previesť Vás:
 
 • zakresľovaním parciel,
 • kontrolnými mechanizmami,
 • kontrolami v procese odosielania žiadosti do systému GSAA,
 • predchádzaním najčastejším chybám,
 • ďalšími vylepšeniami, ktoré sme pre Vás v rámci modulu Digitálna podateľňa pripravili.
 
Čítať ďalej

Hlásenie pre ÚKSÚP – termín do 15.2.2022

od Skeagis v Aktuality

Vážení zákazníci, 

dovoľte aby sme vás informovali, že Hlásenie spotreby hnojív, objemu skladovacích kapacít hnojív a spotreby prípravkov na ochranu rastlín do aplikácie ÚKSÚP za hospodársky rok 2020/ 2021 je možné exportovať zo softvéru Skeagis.

Toto hlásenie je potrebné zaslať najneskôr do 15.2.2022.

Upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj nulové hlásenie, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne hnojivá, žiadne prípravky na ochranu rastlín, ani pomocné prípravky!

Hlásenie pre ÚKSÚP nájdete priamo v programe SKEAGIS. Zobrazí sa Vám kliknutím na modul Pozemky, kde vo Funkciách navolíte možnosť ÚKSÚP –  Export pre ÚKSÚP. V prípade, že modul Pozemky nemáte zakúpený a mali by ste oň záujem, kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

V prípade pochybností o správnosti vášho postupu, alebo ak potrebujete poradiť, či je vaše hlásenie vyplnené správne, pozrite si webinár, ktorý  nájdete v archíve Skeagis – záložka Pomoc – Webináre.  V prípade ďalších otázok kontaktujte náš Hotline, prípadne svojho obchodného zástupcu.

Čítať ďalej

Náš príspevok na informačnom dni pre poľnohospodárov 2021 organizovanom SPPK

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Pozrite si našu videoprednášku z Informačného dňa pre poľnohospodárov, organizovaného SPPK dňa 20.4.2021, ktorého záznam nájdete na http://www.sppk.sk/clanok/3855, na tému Predkladanie jednotnej žiadosti na priame platby pre rok 2021 zo softvéru Skeagis, modul Digitálna podateľňa.

 

Čítať ďalej

Upozornenie na svahovitosti

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Vážený zákazník,

poslednou dobou sa často stretávame s otázkami v súvislosti s hospodárením v svahoch. MPRV SR pre rok 2021 zverejnilo novú mapu svahovitosti, o ktorej doslovne uvádza, že bude využívaná na kontrolu podmienok dodržiavania pravidiel krížového plnenia. Táto vrstva je prístupná v module Digitálna podateľňa .

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-novej-vrstve-svahovitosti-v-gsaa/10174

Na základe vyjadrenia ministerstva je daná vrstva v takejto podobe záväzná pre rok 2021 a bude využívaná na administratívne kontroly. Niektorí zákazníci napriek tomu hlásia zjavné nesúlady voči realite.

Samotné hospodárenie v svahoch je upravené predovšetkým nasledovnými legislatívnymi nariadeniami:

 1. Nariadenie vlády č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov definuje pravidlá križového plnenia, ktoré predstavujú jeden zo základných záväzkov každého žiadateľa o priame platby. V týchto podmienkach sa v  súvislosti so svahovitosťou uvádza.

       a) Zabezpečiť, aby sa na ornej pôde so svahovitosťou nad 7° nepestovali širokoriadkové plodiny bez uplatňovania                   protieróznych agrotechnických opatrení.

       b) Zabezpečiť, aby sa na ornej pôde so svahovitosťou nad 12° nepestovali širokoriadkové plodiny.

           Na základe skúseností sprostredkovaných našimi zákazníkmi, aj malé porušenie tejto podmienky v minulom roku               malo z následok oneskorenie platieb alebo udelenie sankcií. Samotné usmernenie k príslušnému nariadeniu vlády             uvádza  „Zanedbateľné porušenie sa hodnotí ako poľahčujúca okolnosť, t. j. ak porušenie podmienky je                                 zaznamenané do výmery max 0,01 ha, v rámci hraníc užívania.“

          Z uvedených dôvodov je kontrola v programe Skeagis implementovaná ako chyba, ktorá neumožní podanie                          žiadosti. Toto nastavenie je možné zmeniť len na základe explicitnej požiadavky podniku.

2. Pokiaľ hospodárite v zraniteľných oblastiach, týka sa Vás naviac aj ustanovenie zo zákona č. 136 / 2000 Z. z., § 10c – používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach:

          Pri hospodárení na svahoch je zakázané
         a) využívať poľnohospodársku pôdu so sklonom vyšším ako 12 stupňov ako ornú pôdu,

         V súvislosti s týmto zákonom evidujeme z praxe viacero zľahčujúcich neoficiálnych vyjadrení príslušných                             pracovníkov, aj aktivitu SPPK o získanie oficiálneho usmernenia. Rovnako pri ozname o zverejnení novej vrstvy                     svahovitosti nie je zmienka o jej využívaní za účelom vykonávania tejto kontroly.  Od našich zákazníkov nemáme                 informáciu  o tom, že by malé porušenie tejto podmienky (orná pôda v svahu nad 12 stupňov v zraniteľnej oblasti) v           minulosti viedlo k oneskoreniu platby alebo k sankcii.

         Vzhľadom na vyššie uvedené je táto kontrola v programe Skeagis implementovaná ako upozornenie, ktoré                          umožňuje pokračovať v podávaní žiadosti.

Pre úplnosť uvádzame, že uvedené podmienky boli rovnako v platnosti aj minulý rok; došlo len zmene vrstvy svahovitosti, ktorá sa má využívať na ich kontrolu. 

V súvislosti s potenciálnymi zmenami vrstvy na základe požiadavky žiadateľov uvádzame nižšie výsek z našej komunikácie s MPRV SR (otázka zo dňa 15.2.2021, odpoveď zo dňa 17.2.2021).

 

Čítať ďalej

WEBINÁR – Dôležitosť nájomných zmlúv pri podávaní žiadostí o priame platby

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality, Semináre - webináre

Mnohí z vás už isto zachytili informáciu o
pripravovanom návrhu zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym
pozemkom. Cieľom registra je sprehľadniť užívacie vzťahy a vzťahy pri 
podávaní žiadosti o podpory a pomoci v sektore poľnohospodárstva. 

Zdôrazňujeme, že pripravovaný zákon musí prejsť celým legislatívnym procesom, ktorý môže značne zmeniť jeho znenie. Podľa vyjadrenia riaditeľa PPA by však chceli tento register sfunkčniť do konca roka 2021. 

PI/2021/48 Návrh zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom.

Súčasná legislatíva  uvádza, v zmysle nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, sa platby poskytnú len tomu žiadateľovi, ktorý má pôdu k dispozícií k 31. máju príslušného roka. 

To znamená, že ak nie je väčšinovým vlastníkom týchto pozemkov, mal by mať právo užívania zabezpečené nájomnými,  podnájomnými zmluvami alebo na základe iného právneho titulu  v nadpolovičnej väčšine počítanej podľa spoluvlastníckych podielov jednotlivých parciel registra E, prípadne reg. C.

Dôležité je zdôrazniť, že potreba práva užívania
(dosiahnutá napr. zazmluvnením väčšiny podielov) sa týka každej samostatnej parcely
E alebo C, nie väčšiny plochy bloku LPIS, alebo kultúrneho dielu.

Ako táto zmena môže, pravdepodobne, ovplyvniť  poľnohospodárske
subjekty?

 • Od budúceho roka bude
  potrebné evidovať nájomné (alebo podnájomné) vzťahy ku každej jednej
  katastrálnej parcele nachádzajúcej sa pod deklarovanými kultúrnymi dielmi v
  centrálnom registri.
 • Pri zakresľovaní 
  plôch oprávnených pre žiadosti o priame platby bude potrebné
  katastrálne  parcely registra E alebo C, na ktoré nie je možné
  preukázať právny titul obhospodarovania, vyňať z plôch oprávnených pre podpory

Pripravte sa na túto
situáciu v predstihu a dajte si do poriadku právne vzťahy na deklarovanej pôde.

V programe nájdete moduly a
funkcie, ktoré Vám už dlhé roky pomáhajú viesť agendu nájomných zmlúv:

>>> modul
nájomné zmluvy a vydaná pôda  

>>> detailná
evidencia zmluvy so SPF  

>>> percento
zazmluvnenia  katastrálnych parciel

>>> kontrola
plnenia podmienky právneho titulu k deklarovanej parcele pri podávaní žiadosti
o priame platby v module Digitálna podateľňa

>>> prílohy
podľa vyhlášky 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o spôsobe
a rozsahu vedenia a poskytovnia evidencií a stanovenia obvyklej výšky
nájomného  

 Okrem toho sme v súvislosti
s pripravovanou legislatívou pripravili aj nové funkcie:

>>> nová vrstva „Plochy
s právom užívania“ – 
 pomocná vrstva pre správne zakreslenie
hraníc deklarovaných parciel. Má upozorniť na plochy, ktoré sú
predmetom  deklarácie, ale z pohľadu zazmluvnenia subjekt
nemá právo na týchto plochách hospodáriť.  

>>> zohľadnenie
vrstvy pri zakresľovaní plôch pre žiadosti o priame platby v module Digitálna
podateľňa

>>> upozornenie na plochy bez
dostatočného pokrytia nájomnými zmluvami  

Viac k novým funkciám sa dozviete vo
webinári, ktorý vysielame naživo v piatok 16.4.2021 o 10:00 priamo v programe
Skeagis

Ak živé
vysielanie nestihnete, záznam nájdete  v archíve
programu Skeagis – Pomoc – Webináre.

Tešíme sa na
vás.

ff

Čítať ďalej

Modul Digitálna podateľňa pre rok 2021

od SKEAGIS, s.r.o. v Aktuality

Prinášame vám v tomto roku inovovaný modul Digitálna podateľňa. Zjednodušenie a zrýchlenie práce v module sme mohli implementovať na základe vzájomnej spolupráce a spätnej väzby  vás – našich  zákazníkov.

S čím sa už napr. v module nestretnete?

 • Spoločné a vlastné hranice
 • Identifikácia parcely
 • Kopírovanie do schránky
 • Aktualizácia so serverom SKEAGIS

Namiesto týchto funkcií sme zaviedli mnohé automatické operácie, ktoré sú spolu s ručnými operáciami, sústredené v jednej vrstve parciel.  Zakreslená parcela sa zobrazí pred jej odsúhlasením a mnohých určite poteší aj „krok späť“.

Rozšírili sme aj kontrolné mechanizmy, ktoré sa v mape sústredili do jedného okna. Program identifikuje možné nezrovnalosti a navrhne nápravu. Kontroly pribudli aj v procese odosielania žiadosti do systému GSAA a samozrejmosťou je aj zasielanie mailových notifikácií po podaní žiadosti o priame platby.

Všetky zmeny si môžete pozrieť vo webinári k tejto téme. Nájdete ho v archíve programu Skeagis – Pomoc – Webináre alebo si ich vyhľadáte v interaktívnom manuále.

Ak vám tieto informácie nestačia, prihláste sa na metodický deň k tejto téme. Vzdelávaciu aktivitu organizujeme online každý utorok a štvrtok. Prihlášku  nájdete v programe Skeagis- Pomoc – Metodické dni.

Čo vás čaká?

 • zopakujete si základné funkcionality mapy v softvéri Skeagis,
 • na demodátach budete riešiť modelové úlohy za prítomnosti školiteľa,
 • získate teoretické poznatky z danej problematiky,
 • zopakujete si postup podávania žiadosti.

A ako BONUS – dostanete aj záznam z metodického dňa, takže sa k jednotlivým témam môžete kedykoľvek vrátiť.

Tešíme sa na vás. a

Čítať ďalej
sk_SKSlovak
en_GBEnglish sk_SKSlovak