WEBINÁR – Prepojenie modulu Pasenie a modulu Zvieratá

WEBINÁR – Prepojenie modulu Pasenie a modulu Zvieratá

Program Skeagis v module Pozemky už dlhodobo ponúka možnosť tvorby denníka pasenia. Na základe údajov o počte pasúcich sa zvierat v stáde, dĺžke pobytu na paši, dennej kŕmnej dávke program na zvolenom kultúrnom diele vypočíta produkciu dusíka a bilanciu živín. Doposiaľ užívateľ musel počty zvierat v stáde zadávať ručne. V novinke, ktorú sme pripravili pre užívateľov programu Skeagis  – modul Pozemky  a modul Zvieratá,  sú tieto údaje do denníka pasenia prenášané automaticky z modulu Manažment stáda ako priemerný počet zvierat v stáde za zvolené obdobie paše.

Informácie o pasúcich zvieratách sú podkladom pre automatický výpočet skladových  kapacít hospodárskych hnojív  v module Pozemky.

Viac informácií o novinke sa dozviete vo webinári,  ktorý  vysielame vo štvrtok  23.7. 2020 o 10:00 hod. priamo v programe Skeagis.

Zabezpečte si:

<< min. 15 minútový časový priestor,

<< slúchadlá k stolovému PC.

Čo sa v tejto časti dozviete?

 << výhody prepojenia modulu Pasenie a modulu Zvieratá,

<< ako vytvoriť stádo v oboch moduloch, 

<< ako vytvoriť členenie v podniku na strediská, sekcie, maštale  – potrebné pre výpočet skladových kapacít hospodárskych hnojív,

<< zadávanie pastvy na jednotlivé kultúrne diely.

Ako vždy sme na záver webinára pripravili priestor na vaše otázky.

V prípade, že webinár z rôznych dôvodov nemôžete sledovať online, nájdete ho neskôr v archíve programu Skeagis – záložka Pomoc.