Podávanie jednotnej žiadosti o priame platby

Podávanie jednotnej žiadosti o priame platby

Hlavnú kampaň s termínom 15.05. na podávanie jednotnej žiadosti o priame platby pre rok 2020 máme úspešne za sebou. Podali ste spolu s nami 625 žiadostí a v niektorých dňoch sme vybavili až 316 hovorov.  

Pevne veríme, že používanie nášho softvéru vám uľahčilo proces podávania jednotnej žiadosti.  Naša pomoc, aj po ukončení kampane, bude naďalej pokračovať. Softvér Skeagis vám bude pravidelne zasielať notifikačné maily o zmenách vo vašej žiadosti a v prípade, že bude potrebné riešiť nezrovnalosti, sme pripravení poskytnúť pomoc prostredníctvom našich hotline liniek.

Chceme sa vám úprimne poďakovať za prejavenú dôveru, trpezlivosť, mnohé otázky, s ktorými sa na nás obraciate. Vaše podnety nás neustále posúvajú dopredu v snahe inovovať a zlepšovať procesy a podmienky potrebné pre vzájomnú spoluprácu.

Pripravujeme ďalšie moduly na báze globálnych technológií, ktoré vám môžu napomôcť zvládnuť riešenie problémov vašej náročnej dennodennej práce. Veríme, že vás pozitívne oslovia.

ĎAKUJEME!

Kolektív SKEAGIS, s.r.o.