WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, III. časť, kreslenie plôch malého suseda

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, III. časť, kreslenie plôch malého suseda

Chcete sa vyhnúť pri podávaní Jednotnej žiadosti o podpory prekrytom vašich  plôch s plochami suseda? Boli by ste radi, ak by ste nemuseli počas roka riešiť  nezrovnalosti   a predkladať doklady pri krížovej kontrole z PPA? Jedným z riešení je zakresliť susedné plochy  spoločne s malým farmárom. 

Môžete sa rozhodnúť:

 << Zakreslíte  len spoločnú hranicu a spolu so susedom ju zašlete do aplikácie GSAA

<< Spolu so susedom podáte kompletnú žiadosť:

  • sused získa pred odoslaním žiadosti kontrolu plnenia legislatívnych požiadaviek a po odovzdaní žiadosti mu budú distribuované kontrolné maily o zmenách na deklarovaných plochách,
  • vy budete mať istotu, že žiadosť suseda neobsahuje chyby, ktoré by viedli k vykonaniu kontrol a pozastaveniu vyplatenia vašich platieb.

Ako na to sa dozviete  v III. časti webinára,

ktorý vysielame online  priamo v programe Skeagis 16.4.2020 o 10:00 hod. Rezervujte si čas 15 minút.

Pripravili sme návod:

  • Ako zakresliť hranice užívania malému susedovi a odoslať ich.
  • Akým spôsobom pripraviť pre malého suseda kompletnú elektronickú časť žiadosti.
  • Ako predĺžiť registráciu malého suseda z predošlého roka i do novej kampane.

Počas webinára radi odpovieme na vaše otázky.

Tešíme sa na vás.