WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, IV. časť, Príprava žiadosti o zmenu LPIS a vytvorenie nového LPIS

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, IV. časť, Príprava žiadosti o zmenu LPIS a vytvorenie nového LPIS

Možno ste sa pri príprave grafickej časti k jednotnej žiadosti o  platbu stretli so situáciou, že plochy, ktoré riadne obhospodarujete a užívate, nie sú zaradené v LPIS. Ak ste presvedčení, že na týchto pozemkoch bola nesprávne vykonaná aktualizácia LPIS, môžete  sa obrátiť na MPSR akt.lpis@land.gov.sk s požiadavkou na odstránenie chyby. Rovnako môžete pri podávaní žiadosti požiadať o rozšírenie LPIS.  Pamätajte, že pri oboch možnostiach musíte mať jednoznačné dôkazy o tom, že dotknutá plocha je spôsobilá.  Dôrazne odporúčame, aby ste tieto plochy mali v teréne zmapované presným zameriavacím zariadením na určovanie polohy.

Aj v tomto čase ponúkame služby zamerania a vytyčovania hraníc pomocou presného zariadenia na určovanie polohy. Takto zamerané plochy môžete preniesť priamo do modulu Digitálna podateľňa a zaradiť do žiadosti o platby.

Pozrite si IV. časť webinára k modulu Digitálna podateľňa,

ktorý vysielame online  priamo v programe Skeagis 30.4.2020 o 10:00 hod.  Rezervujte si čas 15 minút.

Budeme hovoriť o:

  • príprave žiadosti o rozšírenie LPIS,
  • zakreslení nového LPIS a identifikácii takejto plochy,
  • princípoch rozšírenia biotopu,
  • rizikách spojených so žiadosťou o zmeny LPIS.

Počas webinára radi odpovieme na vaše otázky.

Tešíme sa na vás.