Novinka – Objednávka modulov priamo v programe Skeagis

Novinka – Objednávka modulov priamo v programe Skeagis

Tešíme sa, že vám môžeme predstaviť novinku, ktorá zjednoduší vašu prácu a zbaví vás  administratívy. 

Odteraz si už vybrané produkty môžete objednávať priamo z programu Skeagis. Bez čakania, vypisovania mailov a  nahrávania licencií.

Objednávať  môžete tieto produkty:

Modul Integrovaný import dát

Modul je určený na porovnávanie listov vlastníctva s katastrálnymi portálmi. Túto funkciu môžete využiť 4 krát ročne, čím si priebežne  zabezpečíte aktuálne údaje. Okrem toho získate aj archív na LV (porovnanie zmien vlastníkov alebo parciel na zvolenom LV k rôznym dátumom, či informáciu o vlastníkovi nehnuteľností, u ktorého došlo k najväčším zmenám vo vlastníctve (prírastok/úbytok pôdy). Informácia je veľmi dôležitá najmä pri výkupe pôdy. Ak nepožadujete porovnávanie údajov za celý kataster, môžete porovnávať hromadne len vybrané  LV alebo spustiť porovnávanie len pre konkrétneho vlastníka pôdy.  Viac informácií o module nájdete tu: Integrovaný import dát

Modul Integrovaný import dát+

Rozšírená licencia IID+ umožňuje užívateľom programu Skeagis nastaviť pre vybrané listy vlastníctva automatický monitoring voči katastrálnemu portálu. Program upozorní, že na LV je evidovaná plomba a užívateľ tak včas môže vzniesť námietku voči prípadnému neoprávnenému zápisu nového vlastníka  na vybraný LV.

Modul Integrovaný import dát – rozšírenie licencie

Rozšírená licencia IID+ umožňuje užívateľom programu Skeagis nastaviť pre vybrané listy vlastníctva automatický monitoring voči katastrálnemu portálu. Program upozorní, že na LV je evidovaná plomba a užívateľ tak včas môže vzniesť námietku voči prípadnému neoprávnenému zápisu nového vlastníka  na vybraný LV.

Objednávajte teraz priamo v programe Skeagis – záložka Pomoc –  Objednávky.