WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, II. časť  (pre začiatočníkov)

WEBINÁR – Modul Digitálna podateľňa, II. časť (pre začiatočníkov)

Podávanie Jednotných žiadostí na rok 2020  je spustené od  6.4.2020 do 15 . mája 2020 a po úprave príslušnej legislatívy  bude, podľa informácií na stránke PPA,  predĺžené.  

Ak sa chystáte podávať Jednotnú žiadosť prostredníctvom nášho programu, pozývame vás k sledovaniu druhej časti webinára k modulu Digitálna podateľňa.  Pripravili sme postup zaradenia zakreslených plôch do žiadosti o priame podpory či opatrení v rámci aktuálneho obdobia SPP.  Spoločne sa naučíme ako pripravenú žiadosť odoslať do aplikácie GSAA. 

Druhú časť webinára k modulu Digitálna podateľňa vysielame v stredu  8.4.2020 o 10:00 hod. priamo v programe Skeagis.

Zabezpečte si:

<< min. 25 minútový časový priestor,

<< slúchadlá k stolovému PC.

Čo sa v tejto časti dozviete?

 << ako identifikovať užívané plochy na mape, 

<< akým spôsobom si vyberieme na parcely opatrenia podporované v rámci aktuálneho obdobia SPP,​​​​

<< ako si odoslať žiadosť z programu so všetkými vyplnenými informáciami.

<< priestor na vaše otázky.

Ak webinár z rôznych dôvodov nemôžete sledovať online, nájdete ho neskôr v archíve programu Skeagis – záložka Pomoc.