Vyhodnotenie podávania Jednotnej žiadosti o priame podpory 2018 a legislatívne zmeny v súvislosti s Vyhláškou 172/2018 Z.z

Vyhodnotenie podávania Jednotnej žiadosti o priame podpory 2018 a legislatívne zmeny v súvislosti s Vyhláškou 172/2018 Z.z

Vyhodnotenie podávania Jednotnej žiadosti o priame podpory 2018 a legislatívne zmeny v súvislosti s Vyhláškou 172/2018 Z.z

Dobrý deň!
V mene spoločnosti SKEAGIS, s.r.o. ktorá ponúka komplexné služby v oblasti informačných systémov najmä pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby, si Vás dovoľujeme pozvať na odbornú konferenciu s názvom

Vyhodnotenie podávania Jednotnej žiadosti o priame podpory 2018 a legislatívne zmeny v súvislosti s Vyhláškou 172/2018 Z.z

Na konferencii budú lektorovať zástupcovia štátnych organizácií – PPA, MP SR, ÚKSÚP, VÚPOP. Konferencia sa uskutoční v termínoch

  • 6. – 7. november 2018 – Wellnes Hotel, Patince
  • 20. – 21. november 2018 – Hotel Partizán, Tále

Bližšie informácie o priebehu konferencie, mieste jej konania a účastníckom poplatku uvádzame na našej stránke: www.skeagis.sk alebo v pozvánke. V prípade záujmu zúčastniť sa na konferencii, vyplňte prosím záväznú prihlášku (Patince alebo Tále) a odošlite ju spätne na adresu obchod@skeagis.sk. V prípade otázok či nejasností nás môžete kontaktovať telefonicky na číslach 0903 542 399, 0903 549 282 alebo e-mailom obchod@skeagis.sk.