Hot line – digitálna podateľňa

Hot line – digitálna podateľňa

Hot line – digitálna podateľňa

Špeciálny hotline 043/ 2851 595 v pracovných dňoch od 7.30 – 17.00 hod a počas víkendov a sviatkov od 8.00 – 12.00 hod 

Vážený partner,

Radi by sme vás informovali, že k  modulu Digitálna podateľňa sme pripravili špeciálnu hot line linku 043/2851 595   a sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 7.30 – 17.00 hod.

Technickú podporu budeme na uvedenom čísle poskytovať aj počas  víkendov v čase 8.00 – 12.00 hod

O zmenených časoch počas víkendov Vás budeme informovať na našej stránke www.skeagis.sk

 

Využitím modulu Digitálna podateľňa získate:

 • nástroje na prípravu grafickej prílohy k žiadosti o priame platby :
 • zakreslenie zárastov, neužívaných plôch, zakreslenie parciel
 • zakreslenie hraníc pozemkov, ktoré užívate so susedom (aby ste sa vyhli prekrytom) a ich vzájomné odsúhlasenie so susedom
 • možnosť prípravy podkladov pre drobných farmárov
 • aktualizácia ortofotosnímok zobrazením z pôdneho portálu
 • aktualizácia ortofotosnímok z portálu google maps
 • odoslanie žiadostí do GSAA a spätné načítanie vygenerovaných výmer KD a ANC do tabuľkovej časti žiadostí o priame platby
 • zakresľovanie hraníc malých susedov a zasielanie hraníc do GSAA
 • upozornenie na prekryty počas celého roka (aj po odovzdaní žiadostí o priame podpory)
 • aktualizácia LPIS kedykoľvek v roku. LPIS budete môcť použiť aj pre tvorbu nájomných zmlúv
 • kontrola prípadných prekrytov so subjektami, ktoré budú zakresľovať priamo do GSAA pred uzavretím kampane
 • zakresľovanie podkladov v súradnicovom systéme kompatibilnom s GSAA (JTSK)
 • možné prepojenie s agronomickou evidenciou.

 

V prípade, že nemáte zakúpený modul Digitálna podateľňa a rozhodnete sa o jeho kúpu, urobte tak čo najskôr. Maximálne do 5. mája 2018. Po tomto termíne už nebudeme prijímať objednávky.

Odporúčame  zaslať  pripravené, nefinálne, podklady do GSAA, potvrdiť tlačidlom „zobraziť HU“  zaslané plochy, tak aby ich videli ostatí používatelia GSAA. Pripravené podklady môžete zasielať do GSAA niekoľkokrát, zostane zachovaná posledná zaslaná verzia.

Prajeme veľa úspechov.