<strong>Technologická karta plodiny (TKP)</strong>

Technologická karta plodiny (TKP)

Vážení zákazníci,

máme pre Vás dostupný modul Technologická karta plodiny. Ak si chcete naplánovať technologický postup pre pestovanie jednotlivých plodín v rámci osevného plánu – technologické karty, využite túto možnosť. 

Čo TKP prináša ?

Hlavným cieľom technologickej karty plodiny v programe Skeagis (TKP) je poskytnúť používateľovi nástroj, ktorý mu umožní vopred naplánovať kompletný (alebo čiastočný) technologický postup pre pestovanie jednotlivých plodín v rámci osevného plánu – technologické karty.

Naplánovaním konkrétnych operácií, vykonávaných počas hospodárskeho roka, získa používateľ okrem zjednodušeného vedenia agronomickej evidencie aj včasné, proaktívne kontroly vzťahujúce sa na rôzne operácie (činnosti) podliehajúce príslušným legislatívnym obmedzeniam.

Ako vyzerá TKP v programe ?

Základná úroveň plánovania prostredníctvom TKP  je zameraná na plánovanie činností vykonávaných na parcelách rozdelených po kampaniach. 

Prostredníctvom TKP máte lepší prehľad o celkovom priebehu kampane, informácie o vykonaných činnostiach v rámci vybraných plodín, či včasné informácie o nadchádzajúcich prácach kvôli manažmentu zamestnancov alebo vozového parku. Zároveň agronómovi uľahčuje kontrolu evidencie – vizuálne upozorňuje na chýbajúce zápisy v agroevidencii.

Z pohľadu vedenia povinnej agronomickej evidencie poskytuje TKP zjednodušenie v podobe potvrdzovania už predvyplnených  (plánovaných) aplikácií, ktoré je rýchlo a jednoducho možné realizovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Gazda. Súčasťou zjednodušeného potvrdzovania plánovaných aplikácií je aj funkcia inteligentného kopírovania, ktorá zjednoduší opakované vypisovanie rovnakých údajov.

Modul TKP v tomto rozsahu je bezplatnou súčasťou modulu Pozemky – agronomická evidencia. Pre viac informácií  ohľadom  modulu a o rozšírenej funkcionalite TKP kontaktujte priamo Vášho obchodného zástupcu, alebo navštívte našu webovú stránku.

Manuál k Technologickej karte plodiny nájdete na: https://skeagis.sk/pomoc/#modul-tkp