Ďakujeme, že využívate náš softvér.

Ďakujeme, že využívate náš softvér.

V tomto roku bolo zo softvéru Skeagis generovaných  560 hlásení s údajmi o  spotrebe hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov pre ÚKSÚP.  Chceme vám vyjadriť veľké ĎAKUJEM za prejavenú dôveru a záujem o náš softvér. Vaša spokojnosť, vernosť a spätná väzba na našu prácu nás postupne posúva vpred a motivuje k neustálemu zlepšovaniu softvéru  a služieb.

                                                                                                                  Kolektív SKEAGIS, s. r. o.