Seminár v Hokovciach pri Dudinciach

Seminár v Hokovciach pri Dudinciach

KRÍŽOVÉ PLNENIA VO FARMÁRSKEJ PRAXI

Cieľom semináru je oboznámiť farmárske subjekty so základnými informáciami na témy: „cross-compliance“ – krížové plnenia, pravidlá dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC) a iné zákonné požiadavky na hospodárenie v poľnohospodárstve.

Miesto:
Park Hotel, Hokovce

Čas konania:
5. – 6. FEBRUÁR 2008