Konferencia v Tatranských Matliaroch

Konferencia v Tatranských Matliaroch

Konferencia v Tatranských Matliaroch

GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM VO FARMÁRSKEJ PRAXI
VYUŽITIE GEODETICKÝCH DÁT, VÝSTUPNÉ ZOSTAVY PRE KONTROLY UKSUP A PPA

HOTEL HUTNÍK I.
TATRANSKÉ MATLIARE
9. – 10. NOVEMBRA 2006