Softvér Skeagis spolupracuje s väčšinou ekonomických softvérov používaných v SR. Vstupy a výstupy je možné prenášať oboma smermi zo aj do softvéru Skeagis.

Prepojenie miezd

údaje zo satelitného monitorovacieho systému sa generujú do editovateľného výkazu práce , po verifikácii sa prenášajú do ESW vo forme mzdových podkladov s kontrolou pracovného fondu.

Prepojenie skladov

zoznam skladových kariet s informáciami o príjme, výdaji, dátume a množstve skladovej položky a ich prepojenie s ekonomickým softvérom zabezpečí kontrolu nad dodržiavaním platnej legislatívy a súlad evidencií pre krížové kontroly.

Sklad PHM

prenos údajov o tankovaní PHM z čerpacej stanice na poľnohospodárske mechanizmy a rozpúšťanie PHM z jednotlivých strojov na plodinu.

Plánovanie

Prepojenie skladov osív, hnojív, chémie, PHM

Zoznam skladových kariet s informáciami o príjme, výdaji, dátume a množstve skladovej položky a ich prepojenie s ekonomickým softvérom zabezpečí kontrolu nad dodržiavaním platnej legislatívy a súlad evidencií pre krížové kontroly.

Prepojenie miezd

Údaje zo satelitného monitorovacieho systému sa generujú do editovateľného výkazu práce, po verifikácii sa prenášajú do ESW vo forme mzdových podkladov s kontrolou pracovného fondu.

Prepojenie na vnútropodnikové účtovníctvo

Prepojenie na vnútropodnikové účtovníctvo kladie odpoveď na otázku, aké sú presné výrobné náklady u konkrétnej plodiny/parcely/odrody.