<strong>Evidencia zmlúv v súlade s vyhláškou MPRV SR č. 172/2018 Z. z.</strong>

Evidencia zmlúv v súlade s vyhláškou MPRV SR č. 172/2018 Z. z.

Vážení zákazníci,

v nadväznosti na povinnosť predkladať Pôdohospodárskej platobnej agentúre výpis z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov si Vám dovoľujeme posunúť nasledovné vyjadrenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„V súvislosti s otázkou kontroly evidencie prenajatých a vlastných pozemkov je potrebné uviesť, že rozsah kontrol predmetnej evidencie je nastavený a konštantne prehodnocovaný tým spôsobom, aby mohol byť v každom okamihu považovaný za súladný v zmysle legislatívy EÚ a SR. V súčasnosti je v zmysle platného usmernenia nastavená administratívna kontrola úplnosti údajov v zmysle Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. všetkých predložených evidencií, pričom správnosť údajov bude predmetom následných kontrol len v prípade duplicity, t. j. v prípade, keď dvaja žiadatelia požiadajú o priame podpory na tie isté plochy.“

Uvedenú evidenciu je potrebné doložiť najneskôr do 31.7.2023 prostredníctvom ÚPVS cez www.slovensko.sk priložením evidencie ako prílohy e-formulára (právnické osoby), prípadne formou e-mailu na príslušné regionálne pracovisko PPA (fyzické osoby a SHR).

Pre viac informácii klikajte sem:

https://skeagis.sk/pomoc/#evidencia-zmluv