Oznam – Digitálna podateľňa

Oznam – Digitálna podateľňa

Vážení zákazníci,

ďakujeme za prejavenú dôveru a pevne veríme, že spoločne zvládneme toto náročné obdobie s úspešným podaním Žiadosti o priame platby 2023.

Neustále pracujeme na úpravách v programe Skeagis, aby sme Vám poskytli dostatok možností na kontrolu Vašej žiadosti, vďaka ktorým môžete predísť prípadným nezrovnalostiam.

Chceme Vás upovedomiť, že podaním žiadosti naša pomoc nekončí. Pripravujeme novú verziu kontrolného emailu po podaní žiadosti, ktorý Vás bude upozorňovať aj v prípade zmien legislatívy a poukazovať na možné nezrovnalosti vo Vašich žiadostiach. Upravená verzia kontrolného emailu bude k dispozícii v priebehu budúceho týždňa.

Odporúčame dôslednú kontrolu notifikačných emailov po podaní žiadosti. 

Nenechávajte si podávanie žiadosti na poslednú chvíľu. V prípade potreby je Vám k dispozícii rozšírená linka hotline počas pracovných dní a víkendov. Viac o podávaní žiadosti sa môžete dozvedieť vo VIDEOMANUÁLI, ktorý nájdete v programe v module Digitálna podateľňa.