Podávanie žiadosti o priame platby 2023

Podávanie žiadosti o priame platby 2023

Vážení zákazníci,

touto cestou, Vás chceme upozorniť,  že termín predkladania žiadosti o priame platby je do 31.5.2023. Prvotné žiadosti podané po tomto dátume budú neplatné.

Nenechávajte si podávanie žiadosti o priame platby na poslednú chvíľu.

V prípade potreby je Vám k dispozícií rozšírená linka hotline počas pracovných dní aj víkendu.