Informácie k podávaniu Jednotnej žiadosti o priame platby v roku 2022

Informácie k podávaniu Jednotnej žiadosti o priame platby v roku 2022

Vážení zákazníci, určite ste zaregistrovali, že 19.apríla 2022 bola aplikácia GSAA na podávanie Jednotnej žiadosti o priame platby sprístupnená žiadateľom. Na podávanie jednotnej žiadosti do termínu 16.mája 2022 tak zostávajú  necelé štyri týždne. Počas tohto obdobia musí žiadateľ pripraviť, odsúhlasiť, skontrolovať a podať žiadosť, pričom musí brať na zreteľ aj  legislatívne zmeny v metodike podávania oproti minulým rokom. Tieto zmeny sú k dnešnému dňu zo strany kompetentného orgánu štátnej správy  k dispozícii, ale je predpoklad, že počas kampane sa budú podmienky dodatočne meniť a upresňovať.  Na základe týchto skutočností sme prijali niekoľko opatrení, ktoré vám pomôžu zvládnuť proces podávania  žiadosti s našou kvalifikovanou pomocou. 

K dispozícii máte tiež webináre k uvedenej oblasti a tak ako minulé roky výrazne rozširujeme telefonickú podporu. Pre poskytovanie poradenstva k modulu Digitálna podateľňa sme zriadili samostatné telefónne číslo 043/5505205. Dovoláte sa nám aj počas soboty a nedele, štátnych sviatkov. Prevádzku hotline sme upravili nasledovne:

30.4.2022 od  8:00 do 12:00
1.5.2022 od 8:00 do 12:00
7.5.2022 od 8:00 do 12:00
8.5.2022 od 8:00 do 12:00
14.5.2022 od 8:00 do 12:00
15.5.2022 od 8:00 do 12:00

Od 2.5.2022 počas pracovného týždňa sú takmer všetci zamestnanci pripravení poskytnúť vám telefonickú pomoc v čase  od 7:30 do 17:00 .

Upozorňujeme, že hotline k podávaniu žiadostí poskytujeme len pre  zákazníkov  s aktívnym modulom Digitálna podateľňa alebo Zvieratá.