Podávanie žiadostí o priame platby z modulu Digitálna podateľňaSS

Podávanie žiadostí o priame platby z modulu Digitálna podateľňaSS

Podávanie žiadostí o priame platby z modulu Digitálna podateľňa

Vážený obchodný partner,

 

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste sa pre podanie žiadosti o priame platby rozhodli použiť program Skeagis. Aj vďaka Vám bolo prostredníctvom programu Skeagis spracovaných bezmála pol milióna hektárov, čo predstavuje približne 30% plochy všetkých potvrdených žiadostí v systéme GSAA.

 

Vieme, že uplynulé dni boli pre mnohých vyčerpávajúce a náročné. Zakresľovanie užívaných plôch znamenalo veľkú zmenu v zaužívaných postupoch. Aj preto sme sa snažili vyjsť Vám v ústrety posilnením telefonickej podpory na 14 operátorov a rozšírením časov hotline aj na víkendy. O veľkom záujme svedčí viac ako 5.000 obslúžených hovorov a – bohužiaľ – aj časté obsadenie všetkých našich liniek.

 

Veríme, že naše riešenia boli pre Vás prínosom, o čom svedčí aj pozitívna spätná väzba od Vás:

 

 
Dobrý deň, v prvom rade by sme sa Vám chceli poďakovať za spoluprácu. Oceňujeme to, že ste boli promptní pri riešení problémov, ktoré sa vyskytli v danej situácii. Bolo to na profesionálnej úrovni. Čo sa týka pripomienok, uvítali by sme lepšie prepojenie s podobnými programami a celkovo aj s GSAA. Do budúceho roka by nás veľmi potešilo, keby sa dalo zakresliť rozširovanie hraníc aj mimo LPISu (podnet na aktualizáciu), čo naše firmy určite využijú a veľmi by nám to pomohlo. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že sa mi vo vašom programe Skeagis pracovalo ľahšie ako v programe GSAA, nakoľko sme jednu firmu nevedeli vo vašom programe spracovať. Celkovo váš program a spoluprácu s vami hodnotíme kladne.

Ing. Ľubomír Miadok a Silvia Dóšová

Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov

 

 Chcem sa poďakovať za spoluprácu, program Skeagis je jednoduchší ako GSAA. Pani Kleinovej veľká vďaka za dvíhanie telefónu a rady. 

Peter Lepeták 

Roľnícke družstvo BIJACOVCE

 

 


 

Maximálna spokojnosť… 

AGROSPOL Poľnohospodárske družstvo Čierne Pole

 

 


 

Ďakujem za pomoc. Bez Vašej pomoci by mi to asi trvalo oveľa dlhšie. 

Breja Pavol

Poľnohospodárske družstvo v Dravciach

 

 


 

Jedným slovom super program, GSAA je oproti tomuto ako bábätko v plienkach. 

AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.

 

 


 

Ďakujem za spoluprácu a prajem veľa úspechov, pevné nervy a veľa trpezlivosti.

Ing. František Asztaloš

Ing. František Asztaloš – PRODAF

 

 


 

ĎAKUJEME tisíííííckráááát, všetci operátori boli milí, pokojní a hlavne až zázračne trpezliví. Usmernenie bolo vysoko profesionálne, odborné, fundované. Škoda, že sa tu nedá pripnúť „palec hore“ a 14 smajlíkov. 

Ing. Jana Barnová

RAPIF,  spol. s.r.o.

 

 


 

Dobré ránko. Osobne by som sa chcel poďakovať celému tímu Skeagis za uplynulé dni. Je to pravda že linky často boli obsadené, ale napriek tomu sa to dalo riešiť. Bolo treba iba trošku ostražitosti a trpezlivosti a dalo sa dovolať bez problémov. Ja osobne som mal dosť veľkú plochu na zakreslenie ale, bez Skeagis si to neviem ani predstaviť. EŠTE RAZ VĎAKA CELÉMU TÍMU. 

Agrodružstvo Rimavská Seč

 

 


 

Spoločnosť Skeagis, je pre mňa TOP firma. Operátori na hotline sú veľmi ochotní a vždy, keď sa mi vyskytol nejaký problém, riešili ho naozaj urgentne. Som veľmi rada, že som mohla spolupracovať s Vašou firmou a každému odporúčam spolupracovať s Vami, nakoľko ste firma s veľkými skúsenosťami a ochotnými zamestnancami. 

Silvia Kováčiková

Sisa Ranč s.r.o.

 

 


 

Ďakujeme za podporu a odborné poradenstvo a pomoc pri podávaní Jednotnej žiadosti za rok 2017, hlavne obrovská pomoc a urýchlenie podávania žiadostí cez GSAA, za promptné zriadenie hotline DP a ochotu pomôcť a poradiť, zaškoliť nás v prípravnej fáze. Možno až teraz oceňujeme v plnej miere rozhodnutie spolupracovať s Vami a Vašou spoločnosťou vo Vašom systéme SKEAGIS. S veľkým ďakujem Ing. Ladislav Kočerha – predseda predstavenstva Agro družstva Staré, prajem veľa dobrých nápadov a podnetov pre ďalšiu spoluprácu 

Ing. Ladislav Kočerha

Agrodružstvo Staré

 


 

Dobrý deň! Ďakujem všetkým školiteľom a ostatným zainteresovaným za obrovskú pomoc, ochotu a hlavne za nekonečnu trpezlivosť, pri vyhotovení žiadosti na dotácie. Prajem všetkým do budúcna len to najlepšie, nech sa každému z Vás darí tak, ako si to predstavujete. A po 15.-tom zaslúžený oddych. 

Alžbeta  Šipkaiová

SINEKO – AGRO, s.r.o

 

 


 

Musím uznať, že program Skeagis nám veľmi pomohol pri zakreslení hraníc a pri vypracovaní deklarácii. Som rád, že sme vybrali program Skeagis, lebo pri porovnaní s ostatnými je v tomto smere Mercedesom. Pevne verím, že aj v ostatnej oblasti agroevidencii budete lídrom v rámci programu.

Alexander Madarász

Družstvo podielnikov Včelince

 

 


 

Ďakujeme všetkým vašim operátorom za ochotu a trpezlivosť. S vašou pomocou sa nám podarilo podať žiadosti za všetky tri firmy. 

AGRO – MOLD GROUP s.r.o.

 

 


 

Veľmi pekne Vám (a tiež aj ostatným kolegom) ďakujeme za pomoc pri podávaní žiadosti. Vážime sa odborný, ľudský prístup a trpezlivosť. Predovšetkým sme vďační, že sa Vám podarilo urobiť program na podávanie žiadosti vo vašom programe (bol by to bez vašej firmy ešte oveľa väčší problém, čo si uvedomujeme, lebo by ste nám nemohli ani pomôcť a nezvládli by sme to). Tak ako ste hovorili, nebol žiaden problém s prílohami z vášho programu, čomu sa naozaj tešíme, lebo by to bola úplná zbytočnosť znovu prepisovať tabuľky. 5 príloh (MS Excel) k žiadosti netrebalo doložiť. Dnes našťastie nebol  problém s pripojením a žiadosť sa dala hneď potvrdiť (tak ako ste hovorili, že včera vypadol systém, my sme to nevedeli a mali sme už z toho nervy, lebo nám potvrdzovalo neúspešne žiadosť celú noc).  Ešte raz ďakujeme za urýchlené vyriešenie všetkých našich problémov, prajeme príjemný víkend a hlavne si trošku oddýchnite.

PD Tatran Gerlachov

 

 


 

Môžem sa Vám len poďakovať za Vašu spoluprácu a celý program ktorý nám veľmi pomohol pri spracovávaní údajov v digitálnej podateľni, že sme si ušetrili kopu nervov pretože dostať sa na systém GSAA bola jedna kalvária. Ústretovosť a pomoc z Vašej strany bola veľmi nápomocná a veľmi dobre sa nám s Vami spolupracovalo. Veľmi pekne ďakujem ešte ráz a teším sa na ďalšiu spoluprácu. 

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke

 

 


 

Dobrý deň, aj my ďakujeme za spoluprácu, nemáme žiadne výhrady, žiadosť sme vďaka vám podali v riadnom termíne. Ďakujeme aj za ochotu vašich operátorov, vždy boli veľmi nápomocní.

EKO-družstvo Kalinka

 

 


 

Určite vám patrí veľké poďakovanie za pomoc pri podávaní, ako aj celkove pri evidencii pôdy a agronomickej evidencii. Bolo by pekné, ak by aj Vupop bol taký ústretový a nemenil pri podávaní žiadostí výmery, veľa trpezlivosti a úspechov.

Ing. Ján Chalachan

Poľnohospodárske družstvo Lieskovec

 

 


 

Ďakujem hlavne za trpezlivosť a ochotu s riešením všetkých problémov, ktoré sa vyskytli.

Hrivnák

Agrodružstvo OPZ

 

 


 

Chcem sa Vám vrele poďakovať za pomoc pri zakresľovaní. Zakúpenie modulu „digitálna podateľňa“ bolo naozaj veľmi dobré rozhodnutie. Nestretli sme sa s vážnejším problémom.

Ing. Miroslava Fagličová

Poľnohospodárske družstvo Jasenová

 

 


 

Vážená spoločnosť SKEAGIS, ďakujeme za možnosť využitia modulu Digitálna podateľňa, ktorý určite napomohol pri podávaní žiadostí o priame platby, zároveň veľká vďaka patrí operátorom, ktorí boli neskutočne trpezliví a ochotní pri riešení našich problémov a otázok. 

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši

 

 


 

Veľké ďakujem patrí všetkým operátorom spoločnosti Skeagis, s ktorými sme mali možnosť riešiť rôzne otázky a problémy, ktoré nám počas celej prípravy a podaní žiadosti nastali. Netrúfam si vymenovať všetkých, s ktorými som mala možnosť komunikovať, keďže tých konzultácií za našu spoločnosť bolo pomerne dosť. Každý jeden hovor, poradenstvo, či samotné riešenie problémov bolo zo strany všetkých operátorov veľmi profesionálne, ústretové s pohotovým riešením daných problémov, doplnené milým a trpezlivým prístupom.

Alena Kullová

HANNIBAL s. r. o.

 

 


 

Ako firma SKEAGIS ste urobili veľmi dobrú robotu! S programom sa pri zakresľovaní pracovalo veľmi dobre čomu napomáhalo aj intuitívne spracovanie programu. Čo sa bohužiaľ nedá povedať o oficiálnom systéme GSAA. Niekedy mi však vadilo automatické dopĺňanie užívaných výmer programom (ale realita tomu nezodpovedala ani výmery podľa GSAA). Bolo to treba potom všetko ručne prepisovať a po každej aktualizácii programu znova. Do budúcna by sa možno dalo len vylepšiť zaokrúhľovanie výmer s prihliadnutím na zaokrúhľovanie podľa systému GSAA. Neviem ako je možné, že pri užívaní celej plochy (tzn. bez „vyrezaných“ častí)  a pri zakreslení piatich parciel je celková užívaná výmera menšia niekedy aj o 0,03 ha ako je výmera pôdneho dielu. Ale za to nemá zodpovednosť firma SKEAGIS. Jednoducho – aj v tejto náročnej situácii, ktorú nám nepripravene pripravili štátne orgány ste pomohli neskutočne moc! Dúfam, že tento rok prebehne bez väčších komplikácií.

Poľnohospodárske družstvo Važec

 

 


 

Z môjho pohľadu a hlavne praxe pri zakresľovaní užívaných plôch pre podanie žiadosti o priame platby pre rok 2017, bol modul DP veľkým prínosom a myslím, že každý, kto ho zakúpil – toto aj ocenil. Operátori boli veľmi ochotní pomáhať na linke hotline pri našich dotazoch, za čo im patrí veľká vďaka… Nemám žiadnu pripomienku, z mojej strany bolo všetko dokonalé. Pekne ďakujem, s pozdravom

Ondrusová

Agrobell s.r.o.

 

 


 

Za PD Gader Blatnica by som chcela poďakovať všetkým pracovníkom spoločnosti Skeagis za veľmi dobrú spoluprácu v module Digitálna podateľňa. Každý problém, ktorý sa vyskytol bol rýchlo vyriešený a vďaka tomu sme podávanie žiadostí zvládli bez problémov a načas. A navyše, napriek stále obsadenému hotline, boli všetci operátori vždy milí a trpezliví ;-).

Poľnohospodárske družstvo Gader Blatnica

 

 


 

Chcem sa aj ja vám poďakovať. Všetky moje otázky, podnety boli spracované k mojej spokojnosti. Ďakujem.

Roľnícke družstvo Hybe

 

 


 

Ďakujeme Vám, že ste boli vždy ako sa hovorí po ruke, keď sme vás potrebovali a vždy ste nám vedeli pomôcť a poradiť. Sme radi, že sme si vybrali váš program, s ktorým to bolo omnoho jednoduchšie. Ste skvelí. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo

 

 


 

Dobrý deň. Vážení pracovníci Skeagis. Touto cestou Vám chceme poďakovať za veľkú pomoc pri spracovaní podkladov ohľadom dotácií a taktiež aj za odbornú pomoc pri spracovaní podkladov pre kontrolu z UKSUPu, ktorá bola u nás vykonaná súbežne so spracovaním údajov pre GSAA. Vďaka Vašej odbornej pomoci a venovanému času sme obidve tieto úlohy zvládli bez väčších problémov. Vaše služby boli pre nás veľkým prínosom. S pozdravom, kolektív RD Bzovík.

Roľnícke družstvo Bzovík

 

 


 

Veľmi dobre spracovaná problematika, jednoduchá práca s programom, prehľadnosť…..atď. Ďakujem všetkým pracovníkom spoločnosti za mnohokrát otravujúce telefonovanie a ochotu komunikovať s klientom aj o maličkostiach, kde manuál nepomohol….. Ešte raz vďaka. 

J.V.&T., s.r.o.

 

 


 

Hlavne za neuveriteľnú ochotu a prístup Vašich pracovníkov.  Kombináciu nového systému a zrejme nepripravenosti zo strany GSAA ste podľa nás zvládli veľmi dobre. Napriek  problémom, aj na našej strane, sme nemali zásadný problém podať žiadosť 9. mája 2017. Dúfame, že v roku 2018 budeme tiež podávať prostredníctvom Vášho programu.

Ing. Zdenko Mazúr

Poľnohospodárske družstvo Senohrad

 

 


 

Ďakujem všetkým Vašim pracovníkom, problémy som riešila počas práce, keď som zavolala Vaši pracovníci boli ochotní a rýchli. Ktorýkoľvek sa mi ozval, hneď môj problém riešil a pri práci mi pomohol, aj keď pre nich to bola maličkosť, pre mňa to bol problém, ochotne mi pomohli bez toho aby mi dali pocítiť, že to je hlúposť. Veľmi pekne im ďakujem.

AGROPEX, s.r.o. Sklabiná

 

 


 

Dobrý deň, chceme sa Vám poďakovať za poskytnuté služby, za energiu, trpezlivosť a profesionálny prístup operátorov, modul Digitálna podateľňa hodnotíme pozitívne. Nevieme si predstaviť ako by sme si poradili so zakresľovaním parciel v systéme GSAA, ktorý bol väčšinou preťažený alebo spomalený. Našim jediným návrhom na zlepšenie v module je komunikácia SKEAGIS s ostatnými informačnými systémami (AURUS, ISAT) susedných podnikov, súkromníkov pri určovaní spoločných hraníc.

AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť

 

 

 


 

Veľmi pekne ďakujeme za vyjdenie v ústrety čo sa týka telefonickej podpory a tiež ďakujeme za ochotu pomôcť pri zakresľovaní plôch a celkovom spracovaní žiadosti.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

 


 

Dobrý deň, dovoľte prosím,  aby som sa Vám  a celému Vášmu kolektívu, veľmi pekne poďakovať za pomoc pri príprave podkladov, premeriavaní parciel a podávaní žiadostí do GSAA, ktoré boli pre nás vzhľadom na veľký počet parciel a veľkú výmeru pozemkov veľmi náročné. Pri každom požiadaní o pomoc, vždy boli všetci milí, ochotní, rýchlí, pripojili sa, poriešili, poradili. Ďakujem aj za zasielané notifikácie, ktoré hneď upozornili a pravidelne informovali.Ešte raz veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Francsáková

Roľnícke družstvo Veľké Kapušany

 


 

PPS Bobrovec, s.r.o., zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Ľudovítom Urbanovským, touto cestou vyjadruje spoločnosti Skeagia, s.r.o. a jej zamestnancom poďakovanie za ústretovosť a pomoc pri spracovávaní Jednotnej žiadosti pre rok 2017. Prajeme Vám veľa podnikateľských úspechov.

Ing. Ľudovít Urbanovský

PPS Bobrovec, s.r.o.

 


 

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch, zastúpené Ing. Jánom Janíčekom, predsedom družstva, týmto ďakuje spoločnosti SKEAGIS, s. r. o. a jej zamestnancom za ochotu a nezištnú pomoc pri spracovávaní Jednotnej žiadosti na rok 2017.

Ing. Ján Janíček

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch

 


 

Aj my ďakujeme Vám! S Vami to išlo ľahšie.

LKV, spol. s r.o

 


 

V module Digitálna podateľňa sa mi pracovalo veľmi dobre. V prípade nejasností alebo nejakých problémov pracovníci na hotline linke boli vždy ochotní poradiť alebo cez vzdialenú správu aj konkrétne pomôcť. Celková spolupráca v priebehu roka je taktiež veľmi dobra, za čo Vám ďakujem.

Alžbeta Marčišáková

AGRO-REAL, s.r.o.

 


 

Ďakujem celému kolektívu spoločnosti Skeagis, ktorý sa podieľal na tvorbe modulu Digitálna podateľňa, prostredníctvom ktorej sme si mohli pripraviť grafické prílohy k žiadosti o priame podpory. Taktiež veľké ďakujem všetkým operátorom za ich trpezlivosť a pomoc pri riešení problémov, ktoré sa počas zakresľovania a podávania žiadosti vyskytli. S pozdravom a poďakovaním

Júlia Madajová

Agroprodukt Slovakia, a.s., Lehota pod vtáčnikom

 


 

Pri riešení problematiky prekrytia hraníc so susedmi sme mali možnosť konzultovať s užívateľmi iného softvéru, ktorý má oproti vášmu viacero nedostatkov. Mapové listy sú nevýrazné a deklaračné tabuľky si každý subjekt musí vypisovať ručne, na základe výstupných údajov z GSAA. Závidia nám servis, ktorý máte vypracovaný vo vašej spoločnosti, či už oznamovanie chýb mailom, alebo SMS a promptné riešenie vzniknutých problémov. Z toho titulu Vám chcem poďakovať za umožnenie zdarného odovzdania žiadosti o podporu. Ešte raz vrelo ďakujem.

Vojtech Zelvay

AGROZORAN s.r.o.